8 tips till VD om framtidens kontor

feb 22, 2024 | Arbetsplats, Kontor

Om du är VD och behöver förbereda din ledningsgrupp på projektet att utveckla ert nästa framtida kontor, då ska du läsa detta. Som högsta ledare behöver ni gå in i projektet med rätt perspektiv för att gå i mål med en arbetsplats (eller flera) som skapar maximalt värde. Därför behöver ni förstå vilka frågor ni ska ställa och vilken er utgångspunkt är. Här är 8 tips för att underlätta starten.

Få saker påverkar vår samtid och framtid som de arbetssätt och arbetsplatser vi anammar. Frågorna kring just dessa har också blivit mer komplexa och handlar inte längre bara om ”hur ska vi jobba”. Om något så har de senaste fyra åren lärt oss just det. Men för att ta er an uppgiften att forma arbetsrätten och i det här fallet specifikt arbetsplatsen som är rätt för imorgon behöver alla inblandade i projektet ha rätt inställning och perspektiv. Ett av de viktigaste perspektiven är att insikten om att ni faktiskt inte vet i förväg vad som är bäst. Det gör ingen.

Här är därför 8 tips som väl sammanfattar många insikter från senaste årens arbete med frågorna om arbetsplatsen och kontoret.

  1. Se kontoret som affär, inte overhead: Att ändra perspektiv öppnar upp för nya möjligheter, kravställningar och samband.
  2. Bottna i vilka ni vill vara: Fokusera inte bara på hur ni vill jobba utan också på vilken organisation ni strävar efter att vara.
  3. Skapa utrymme för utforskande: Utöver att läsa rapporter och följa trender måste ni skapa utrymme för att utforska nya idéer, arbetssätt och lösningar.
  4. Undvik sanningar: Gå inte på alla sanningar som arbetslivet, distansarbete och kontoret som skapats efter pandemin utan var öppen för att ifrågasätta etablerade normer.
  5. Ensam är inte stark: Ingen har alla svar, i synnerhet gällande arbetssätt och arbetsplats just nu. Samarbeta, dela insikter och lär av varandra för att gemensamt navigera genom förändringarna.
  6. Balansera makro med mikro: Det är viktigt att ha en överblick över branschtrender och globala förändringar men glöm inte att zooma in på er egen organisation och förstå mer i detalj dess unika behov och möjligheter.
  7. Pilota, testa och lär: Förändring sker snabbt och teorier behöver testas i praktiken, så var inte rädda för att experimentera, testa nya idéer och lära av resultaten.
  8. Släpp manualen!: Det finns ingen universell handbok för framgång just nu. Var beredda att skriva om reglerna och anpassa er strategi efter era unika förutsättningar och mål.

Ta gärna med och diskutera dessa i ledningen. Jag lovar att det kommer bli en nyttig och spännande diskussion, som också kommer ta er ett steg närmare.

Var detta intressant? Läs mer om föreläsningen för VDar och styrelseproffs på temat arbetsliv och kontor.

Bild: Andrew Neel.