Så kan VD navigera i framtidens arbetsliv

feb 4, 2024 | Arbetsliv

I januari stod framtidens arbetsliv på agendan när VDar och styrelseproffs från Michaël Berglund Interim Effect och Dmatch nätverk samlades. Syftet var att utforska hur vd:ar och ägare kan anpassa sig till det nya arbetslivet och se kontoret som en intäkt snarare än en kostnad. Inbjudna var talangstrategen Tommie Cau och stadsutvecklaren Karolin Forsling, medgrundare av Future Work Labs.

Stämningen var avspänd och nyfiken när värdefulla insikter om arbetsplatsens framtid diskuterades. Tommie och Karolin presenterade hur pandemin, hybridarbete, hållbarhet och kostnadsjakt har skapat ett nytt paradigm för arbetslivet, utmanat konventionella kontorsutrymmen och framhävt behovet av nya arbetsmodeller.

Agendan om framtidens arbetsliv

Deltagarna fick ta del av spännande perspektiv på hur morgondagens arbetsplatser kan bidra till planetens välmående, ekonomisk effektivitet och medarbetarnas hälsa. På agendan fanns:

 • Spaningar om omvärlden
 • Lärdomar från pandemin
 • Tre huvudsakliga frågor alla företag måste ställa sig
 • Tre sätt och tusen varianter att skapa värde för kontoret
 • Fem hypoteser för framtiden
 • Fem scenarier för kontoren
 • 8 tips på vägen för VD, ledning och styrelse

Faktum kvarstår att ingen har alla svar, det är svårt att veta vad som är bäst. Därför är den enda vägen framåt att testa. Action!

Fem scenarier för framtidens kontor

Karolin och Tommie presenterade även fem konkreta framtidsscenarier för hur arbetslivet och kontoren kan utvecklas:

 1. Hybrid 3:2: Delningsekonomi för kontor där samma utrymme används av olika företag olika dagar i veckan.
 2. On demand: Företag jobbar och styrs helt på distans och geografiskt utspridda men vill ses regelbundet.
 3. Satellite: Mindre kontorsenheter nära medarbetarnas bostäder med livfull miljö och all service.
 4. Community: Arbetsplatser optimerade för dynamiskt projektarbete med ständig tillgänglighet i ett 24/7 liv.
 5. Scale up: Mindre, fasta ytor med egen identitet kombinerat med rörliga ytor som optimerar för större skalbarhet och flexibilitet.

Genom att omfamna dessa nya arbetsmodeller kan företagsledare inte bara minska kontorets kostnader utan även skapa värde och driva innovation. Föreläsningen inspirerade till tankeväckande diskussioner och erbjöd praktiska verktyg för ledare som strävar efter att navigera framgångsrikt i framtidens arbetsliv.

Temat var spännande och viktigt och framfört på ett professionell, trevligt och lagom provocerande sätt som ledde till bra diskussioner.- deltagare och styrelseproffs

Var detta intressant? Boka en egen föreläsning med Tommie.