Nyhet: Future Talent Day hjälper scaleups vinna talangjakten

jan 21, 2020 | Employer branding, Event, Rekrytering, Talangjakt, Uncategorized

Nyhet: Under sin tillväxtresa möter svenska scaleups betydande utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, rekrytering och kulturbyggande. Därför har Tommie Cau fått uppdrag av projektet Swedish Scaleups att utveckla ett heldagskoncept för entreprenörer och scaleup ledare på temat medarbetare och tillväxt.

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Sverige samarbetar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

Konceptdagen Future Talent Day, som pilottestas på Science Park Mjärdevi i Linköping i januari i år, ska sätta ljuset på just kompetens som utvecklingsområde för scaleupföretag. Dagen blandar extern inspiration med öppet utbyte mellan deltagarna och handfasta workshops för att medverkande företag ska skapa konkreta lärdomar och actions i sina företag. Slutprodukten från dagen är en handlingsplan för ”Hur attraherar och behåller vi framtidens talanger i vårt företag?”.

Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager på Science Park Mjärdevi:

– Genom att utveckla en sådan här dag förstärker vi vår förmåga att stötta bolagen i helt avgörande kompetensfrågor, berättar Anna Broeders, även ansvarig för programområdet Kompetens inom Swedish Scaleups. Vi kan arbeta med frågorna på ett konkret sätt samtidigt som vi får möjlighet att testa ett koncept som förhoppningsvis blir ett av flera användbara verktyg för framtiden.

Tommie Cau, VD på Cau & Co:

– Utmaningarna med att säkerställa en kompetensförsörjning och kultur som möjliggör stark tillväxt är något startups och scaleups i regel kämpar med. Det hindrar i sig tillväxten i Sverige. Future Talent Day blir nu en konkret åtgärd för att erbjuda stöd till att komma igång med det arbete som behöver accelereras i många bolag, säger Tommie Cau.

Läs mer om Future Talent Day.

Läs mer om Swedish Scaleups.