Företagens webbplatser ska locka talanger – men funkar det?

aug 10, 2016 | Comprend, Digital kommunikation, Employer branding, Karriärsidor, Uncategorized

I en mätning från Comprend säger 8 av 10 HR-ledare och chefer att man är missnöjd med företagets digitala employer branding kommunikation. I en tid när jobbsökare och talanger är ständigt uppkopplade, gör research och konsumerar innehåll digitalt betyder det många missade möjligheter för att nå ut till och locka framtida medarbetare. Mätningen visar också att det främst är den egna webbplatsen företagen sätter sitt hopp till. Ett drag som hittills inte varit särskilt lyckosamt för de flesta enligt en separat undersökning. 

Företagswebbplatserna underpresterar

Utöver HR-chefernas egna bedömning visar nämligen data från Comprends Webranking att de flesta företagswebbplatser misslyckas stort med att möta jobbsökares förväntningar. De senaste åren har bara omkring 30% av förväntningarna som svenska jobbsökares har på företagens karriärsektioner uppfyllts. Det är bland annat innehållet som får underkänt. Samtidigt är just företagswebbplatsen den viktigaste kanalen för många jobbsökare, enligt rapporter från bland andra Comprend och jobbsajten Careerbuilder.

Det är mätningen Talent Management Barometern 2016, som Comprend gjort i samarbete med bland andra Stardust Consulting och Personal & Ledarskap, som visar chefernas stora missnöje med företagens digitala employer branding kommunikation.

Instagram och Twitter får låg prioritet

Svaren på det stora missnöjet är säkert flera och kan likaväl finnas i insikten att företagen inte har anammat andra och nya digitala kanaler tillräcklig snabbt och väl, som att företagswebbplatsernas jobbsektioner underpresterar. Enligt mätningen får kanaler som t.ex. Instagram och Twitter mycket begränsad uppmärksamhet (se nedan), ett potentiellt stort problem när allt fler målgrupper föredrar kanaler fokuserade på bilder och konversation. Bättre går det dock för LinkedIn och Facebook som är de mest använda kanalerna förutom företagswebbplatsen enligt Talent Management Barometern.


Utdrag från rapporten Talent Management Barometern 2016

Egen erfarenhet från arbete med kunder kring kanaler som LinkedIn och Facebook är tyvärr att många organisationer kämpar med att aktivera sig och få ut ett kvalitativt engagerande innehåll kontinuerligt. Det handlar dels om att söka upp och skapa bra innehåll internt och att organisera sig rätt, att hantera kanalerna som en företeelse som går över organisationens interna silos, så att det inte bromsas i politik och praktik.

Kombinationen skadlig

Klart är i vilket fall att kombinationen av svaga företagswebbplatser och en låg eller ingen aktivitet i andra digitala (sociala) kanaler är en skadlig kombination för de arbetsgivare som behöver nå ut till, attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna. Oavsett vilken målgrupp dessa tillhör är chansen hög att de utforskar, researchar, bekantar sig med och söker jobben digitalt. Det visar i vilket fall en mängd rapporter, vilket jag tidigare bl.a. skrivit om här.

Mitt råd

Mitt råd är verkligen att företag utvecklar en webbplats för jobb och karriärinnehåll, er ”karriärsajt”, som håller hög kvalitet och fungerar som en bas och att företag sen aktiverar sig i flera sociala kanaler (företagswebbplatsen och sociala medier är de mest använda kanalerna). Testar sig fram om nödvändigt (vilket det är). Karriärsajten i sig kan utvecklas som en sektion på den befintliga företagswebbplatsen och om det blir för komplicerat (oftast teknik som styr ifall det blir så) går det att skapa en separat. Karriärsajten är helt enkelt en alldeles för viktig kanal för att den inte ska göras bra.

Med en bättre fungerande karriärsajt och en aktivare närvaro i sociala medier får vi förhoppningsvis fler nöjda HR-ledare och chefer. Framförallt kommer företagen få betydligt fler och nöjdare jobbsökare.

Mer lästips: Karriärsidor lika platta som annonser