5 inre spaningar från nya Sime Consciousness

jun 6, 2016 | Arbetsliv, Digital utveckling, HR, Sime, Uncategorized


En fullspäckade agenda om hur vi lever, leker och arbetar i en allt mer komplex värld. Förra veckan deltog jag på internetkonferensen Simes helt nya event Sime Consciousness. En imponerande samling talare utforskade och delade kunskap om hälsa, ledarskap, inre trygghet och jag-utveckling. Sime Consciousness är utvecklat för en tid när människan möter digitaliseringens effekter på ett sätt som vi någonstans ändå inte är gjorda för. Här är 5 saker jag tog med mig från internetfilosofer, forskare, serieentreprenörer och företagsledare.

Mina främsta intryck (jag deltog bara på förmiddagen) från samtalen om att leva, leka och arbeta i en allt mer komplex digital tid kan nog summeras i tre enkla punkter:

  • Prata mer med dig själv och var snäll när du gör det
  • Inse att framgång idag handlar om din egen förmåga att hantera din egen inre resa
  • Skaffa dig en coach – det har vi haft i årtusenden men plötsligt tror vi att vi kan reda ut allt själva

Låt mig härifrån utveckla fem medskick i detta (OBS: lite längre) inlägg.

Du är din egen författare

Dagens komplexa värld är inte så enkel som de modeller och teorier vi länge haft för att hantera oss själva och världen. Ola Ahlvarsson, grundare av Sime och dagens moderator, exemplifierade med ledarskapet, som ofta ser enkelt och tydligt ut på pappret och modellerna, men som är rejält mycket geggigare i verkligheten.

För att hantera den nya världen var flera talare inne på temat ”den inre rösten” och hur den avgör mer än vad vi tror. Ola Ahlvarsson, grundare av Sime, pratade t.ex. om att var och en av oss behöver bli sin egen författare genom att ta kontroll över berättelsen vi berättar för oss själva i huvudet varje dag. Ola själv är bra på att prata med sig själv och enligt egen utsago även väldigt snäll mot sig själv. Är du bra på att prata med dig själv och snäll när du gör det har du ett annat grundlugn som aktiveras när komplexa, jobbiga, stressiga saker sker. Eller bara när du ska försöka hantera alla krav som ställs idag. Som entreprenör pendlar man dessutom hela tiden mellan olika toppar och dalar, då underlättar det att prata väl med sig själv menar Ola. Ett inre lugn gör också att han vågar mer.

Träna dig i trygghet

Precis som Ola pratar Christina Andersson, forskare vid Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm, om den inre rösten och om utvecklingen av självmedkänsla. Till skillnad från t.ex. empati (medkänsla) handlar självmedkänsla om hur du förhåller dig till dig själv snarare än till andra. Hur du förhåller dig till din inre röst. Christina menar att hög självmedkänsla skapar en tryggare hjärna. Historiska modeller för att skapa lugn har handlat om att ta tag i det som är stressigt; plocka bort negativa aktiviteter som t.ex. jobba mindre för att stressa mindre. Dessa metoder börjar dock fungera mindre bra i vår nya värld. Metoder kring ökad självmedkänsla har därför utvecklats och handlar mer om att skapa en inre trygghet, om att tänka snälla saker för oss själv, få en bra och snäll inre röst. Låter lite flummigt kanske men kort sammanfattat betyder denna grundtrygghet att man inte lika mycket söker kickar som många av oss medmänniskor gör. Att söka kickar, även kallat utforskarsystemet eller ”Hollywood moments” (ger ett rus av belöning men kan även ha bieffekter), minskar ju tryggare vi är. Den goda nyheten från forskarna är att man kan träna sig i trygghet och självmedkänsla och det finns till och med en app för det.

Vi får det allt bättre men mår allt sämre

Flera talare pekade på att vi har det allt bättre men vi mår allt sämre. Erik Fernholm förklarade detta, förenklat, med att vi blir överväldigande av alla valmöjligheter vi har. När vi i västvärlden, och inte minst Norden, enligt Färnlund klättrat högst upp i Maslows behovspyramid har vi svårt att välja och designa hur vårt perfekta liv ska se ut. Människan har aldrig fått den uppgiften tidigare, det blir en övermäktig upplevelse. Samtidigt har vi ingen att prata med och rådfråga längre. I tidigare generationer och samhällen gick vi till kyrkan och prästen för att tala ut och få vägledning, idag är det ett minne blott för de flesta i västvärlden. Prästen byts ut mot Google och all dialog uteblir. Bara ett fåtal i publiken hade coacher, på en direkt fråga från moderator Ola Ahlvarsson. Kanske behöver det slitna uttrycket ”klipp dig och skaffa ett jobb” bytas till ”klipp dig och skaffa en coach” för att beskriva läget idag och vad som krävs för att vi ska må bra i dagens (arbets)liv.

Sociala konstruktioner hindrar oss

Internetfilosofen Alexander Bard och Tomas Björkman, grundare av Ekskäret (co-host av Sime Consciousness), pratade om mer strukturella utmaningar och konstruktioner i dagens samhälle. Bard och Björkman konstaterade att en stor del av vår samtid går ut på att jämföra oss med andra, vilket i praktiken gör det omöjligt för oss att vi bli nöjda och lyckliga. Zoomar man ute lite menar Bard att marknaden, samhällen och våra sociala system (mellan oss människor) är konstruerade utifrån grundtesen att vi behöver vara missnöjda. Om vi inte är det så vill vi inte konsumera. I marknadstermer betyder det utebliven tillväxt och ökat välstånd. Om man omedvetet flyter med blir man föremål för dessa konstruktioner och vi har hela tiden ett konstant realtidsflöde av skäl att inte vara nöjda. Bard och Björkman menar samtidigt att religioner, marknader och även egon är sociala konstruktioner vi skapar för att förenkla en komplex värld och att det varit så länge. Idag börjar det dock bli överväldigande och ju mer medveten människan blir om dessa konstruktioner desto mer fri kan man vara. Från detta perspektivet är flera egna rörelser födda, som  t.ex. Burning Man rörelsen och svenska Noden. Något att utforska vidare för den nyfikne, om inte annat för Bards målande beskrivning (som jag av censurskäl utelämnar här).

Relationer och godhet skapar lycka

Slutligen fick jag två viktiga medskick från professorn och författaren Stefan Einhorn, som talade om lycka, godhet och visdom i praktiken. En mängd experiment och forskning pekar på samma sak som vi borde ta med oss:

  • Att ge till andra och att bygga relationer är det enda som gör oss verkligt lyckliga
  • Att samarbete och generositet mot andra aktiverar samma njutningsmedel i hjärna som narkotika, sex och god mat


Stefan Einhorn rev av långa applåder med sitt framförande. Här om hur glada vi blir av olika sätt att använda ett presentkort 

Tyvärr hann jag inte närvara på hela Sime Conciousness, men intrycket är tydligt: Ett väl genomfört event med bra mix och att Sime har hittat ett område som är viktigt för alla som lever i vår tid. Consciousness passar även Simes egna DNA om att utforska och sprida kunskap om digitala möjligheter. För Sime och alla oss som jobbar med att utforska och sprida kunskap om digitala möjligheter kommer innehållet på Consciousness vara en dominerande faktor att förhålla sig till de kommande 10 åren. Det är tydligt att vi alla behöver hjälp med att förstå betydelsen av medvetande och att utforska nya modeller för att öka medvetandet kring frågorna.