Svensk digital omognad oroar (nej inspirerar menar jag)

maj 16, 2016 | Arbetsliv, Digital kommunikation, Digital utveckling, Sociala medier, Talangjakt, Uncategorized


Managementkonsultföretaget Bearingpoints undersökning ”Digitala Ledare i Sverige” som släpptes förra veckan drar flera viktiga och inspirerande slutsatser. För jo inspirerad blir man av läsningen. Framförallt om man arbetar inom bank, basindustri och kredithantering och gillar stora utmaningar och underdogläge. Dessa är nämligen några av branscherna som nyttjat digitaliseringens möjligheter sämst enligt Bearingpoint. Visst kan man i resultaten också skönja vilka som kommer kämpa med både konkurrenskraft och talangjakt i framtiden. Naivt vore väl motsatsen?

Bearingpoint har tittat på hur utvecklade företag är digitalt baserat på 178 kriterier, bl.a. digital marknadsföring, digital produktupplevelse, e-handel, kundservice, mobiltjänster och sociala medier. Alla kvitterar har graderas på en skala 4-10 och placerat branscher i ett index.

Digital utveckling i 12 olika branscher

Förvånansvärt är att konsumentprodukter kommer så långt ned. Å andra sidan är flertalet av branscherna ovan fokuserade på konsumentprodukter. En reflektion är att det är mycket synd att skola, vård och omsorg inte finns med i mätningen, då dessa dels förser oss med framtidens (digitala) talang och dels lider av stor resurspress där digitaliseringen kan bidra mycket. Kanske kommer detta i nästa mätning. Så här kommer olika branscher ut:

Telekom 7.5
Detaljhandel 7.25
Energi 7
Media 7
Persontransport 6.75
Bank 6.75
Försäkring 6.5
Dagligvaruhandel 6.25
Industri 6.25
Konsumentprodukter 6
Basindustri 5.5
Kredithantering 5.5

Bearingpoints kartläggning redovisar också fyra intryck, nämligen att:

  • Digital marknadsföring, e-handel och digital hantering av kundrelationer är de områden där Svenska företag kan bättra sig mest.
  • Bara 4 av 10 företag har kommunicerat att digitaliseringen är ett fokusområde, vilket torde vara för lågt givet tiden de agerar i.
  • Konsumentföretagen ligger generellt före industriföretagen i digital mognad och de senare kan lära av de tidigare.
  • Svenska storbolag bör inspireras av start-up företagen vad gäller utvecklingen av digitala tjänster och inte begränsas av sina befintliga strukturer.

Jag gör två reflektioner på resultaten.

Reflektion 1: Hjälp!

Resultaten är tråkiga och alarmerande på flera plan. En jämförelse mellan branschers digitala mognad i t.ex. USA, Kina och Indien skulle vara kul att se. Gängse uppfattning är att vi ligger långt fram i Sverige men som Bearingpoint (med flera) poängterar så ökar konkurrensen internationellt. Just basindustrin står dessutom idag (även för överskådlig tid framöver sannolikt) för betydande del av Sveriges export och en haltande digitalisering betyder haltande konkurrenskraft, omsättning, lönsamhet, jobb, skattebidrag. När man tar sig frihet att sia om just basindustrins framtid dyker ofta just digitaliseringen av hela eller delar av värdekedjan upp som de största hoten och möjligheterna. För AB Sveriges del lär tyvärr inte de topplistade branschernas digitala konkurrenskraft kompensera för basindustrins eftersläpning i samma fråga. Men låt oss nu vara optimistiska, det är nog som sagt många som tar del av detta och blir inspirerade.

Reflektion: Bottenföretagen får svårt i talangjakten

Samtliga branscher behöver idag locka allt mer talang och kompetens för att klara den egna digitaliseringen. Om startpunkten är en hög digital mognad på de punkter som Bearingpoint som använt ökar så klart chanserna att attrahera dessa talanger. Branscher och företag som inte vill eller orka hänga med i den digitala utvecklingen blir oattraktiva som arbetsgivare. De flesta vill arbeta för moderna arbetsgivare som ger medarbetare möjligheter att leva det liv man eftersträvar och fylla sin identitet med det man drivs av. Allt från att kunna jobba flexibelt, bygga sitt personliga varumärke och jobba med de senaste verktygen för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. I korthet skickar resultat om en branschs digitala omognad fel signaler till en växande generation kreativa digitala talanger och det har några av Sveriges (ekonomiskt sett) viktigaste branscher inte råd med. Om dessa nu inte just blivit redigt inspirerade och taggade av resultaten och står redo att kavla upp armarna.

Låt oss hålla tummarna.