Företag: våga visa er mångfald

mar 3, 2015 | Comprend, Digital kommunikation, Employer branding, HR, Karriärsidor, Talangjakt, Uncategorized, Varumärke


Igår släppte stiftelsen Allbright sin återkommande rapport som kartlägger andelen kvinnor på ledande positioner i svenska börsbolag. Rapporten slår fast att majoriteten av börsbolagen rasar i jämställdhetsstegen och 79 av börsens 266 bolag styrs  av helt mansdominerande ledningsgrupper och kvalificerar sig därmed till stiftelsens mindre smickrande Svarta Listan (bilden).

Det är säkert att säga att Svarta listan, rapporten och Allbrights arbete och genomslag i största allmänhet visar att många företag är dåliga på mångfaldsarbetet, åtminstone utifrån just Allbrights perspektiv. Rapporten är också ett tecken på det ökade intresset för frågorna om mångfald och jämställdhet och på det företagen numera behöver förhålla sig till, nämligen transparens. T.ex. delas Svarta listan flitigt ut på lärosäten och får uppmärksamhet i media.

Intresset ökar inte bara från massmedia, även från talangerna som många företag på listan vill rekrytera. För de arbetsgivare som vill möta förväntningarna från unga talanger (och äldre också för den delen) börjar frågan om transparens och mångfald bli en betydande skiljelinje. Mellan företagen som vill och vågar och de som inte vill och vågar. Jag har tidigare skrivit om att företagen själva måste börja driva öppenheten om de vill fortsätta vara relevanta.

En annan undersökning från oss på Comprend visar att intresset inte bara ökar från massmedia, även från talangerna som många företag på listan vill rekrytera. Inte mindre än 9 av 10 jobbsökare efterfrågar transparent information om mångfald och anställdas ålder, kön och nationalitet på företagens webbplatser. Även här gör företagen ett minst sagt mediokert jobb, faktiskt över hela Europa. När resultaten släpptes kommenterade jag bolagens oförmåga eller ovilja att redovisa mångfalden.

Så problemet är tvådelat; å ena sidan gör många företag uppenbart för lite, å ena sidan kommunicerar man väldigt lite om vad man gör överhuvudtaget. Det senare skapar osäkerhet kring frågan om just något görs överhuvudtaget och om frågan är prioriterad.  Överlag är mitt intryck att många bolag menar att frågan om mångfald, jämställdhet och medarbetardata är prioriterad. Många gör mer än de kommunicerar och ofta grundar sig det i att man inte vill berätta hur lite man gör eller ta sig för bröstet i en knepig fråga.

Men om arbetsgivarna själva inte kommunicerar och visar öppet hur det ser ut så kommer andra att göra det, vilket Allbrightrapporten visar tydligt. Det är nog även bara en tidsfråga innan undersökningsföretag som t.ex. Universum och Great Place to Work kompletterar sina rankings världens mest attraktiva arbetsgivare och världens bästa arbetsgivare med utvärderingar av vilka som är bäst på att utveckla och hantera mångfald. Nu i mars släpper båda organisationerna sina senaste rapporter och rankings, kanske finns det med något kring detta då?

Utöver gårdagens rapportsläpp från Allbright kan nämnas sociala företaget Mitt Liv (mentorprogram, rådgivning, program, utbildningar mm för ökad mångfald),  Working For Change (konferens, tankesmedja, program för ökad kulturell mångfald) och Battle of the Numbers (initiativ från näringslivets storföretag med fokus att tillsammans öka antalet kvinnor på ledningsnivå).

En snabb scanning av webbplatserna för företagen som deltar i ovanstående initiativ visar som sagt tyvärr att flera av företagen är bättre på att göra saker än att kommunicera om det. Hur ska talanger få en rättvisande bild av det hårda arbetet som flera arbetsgivare gör om det inte kommuniceras?

Slutsatsen efter olika kartläggningar och undersökningar är att många arbetsgivare behöver göra mycket mer för att öka mångfalden i sina organisationer och att långt de flesta med aktivt mångfaldhetsarbete behöver bli bättre på att kommunicera det man gör. Annars kommer bilden styras av rankings, rapporter och grävande journalister.

De flesta verkar inte orka eller vågar ta tag i detta, så den som vågar har stora poäng att tjäna med att särskilja sig. Så – samla upp, paketera och kommunicera ut det ni gör inom mångfald och hur det ser ut. Benchmarka er mot andra och ta hjälp av experterna bakom rapporter och best practices. Om inte ni är proaktiva så kommer någon annan att vara det.

Hela Allbrightrapporten kan man förresten läsa här.

Lycka till!

Mer lästips: Be bold enough to show your imperfections