Det är dags för arbetsgivarna att själva driva på öppenheten

aug 21, 2014 | Uncategorized


Gapet mellan den interna verkligheten och den externa uppfattningen minskar snabbt och för vissa dramatiskt. Glassdoor.com är ett gott exempel på det och på vilka verktyg som idag finns som driver på frågan. De som vägrar acceptera utvecklingen kommer få svårt att agera i en allt mer mänsklig värld.

På Glassdoor kan man gotta ner sig i verkligheten på över 250 000 företag. I Almedalen diskuterade vi just frågan om när en svensk motsvarighet kommer. När några kollegor och jag lanserade Jobbkultur.se 2011 var det just ett svar på denna utveckling. ”Sveriges arbetsgivare inifrån” var löftet och hundratals arbetsgivare profilerades snabbt av medverkande medarbetare. Allt handlar om att få en rättvis bild av organisationer, något både talanger och arbetsgivarna i slutändan tjänar på.

Ericsson öppnar upp

Idag offentliggjorde telekombolaget Ericsson sin interna mångfaldskartläggning. Rapporten konstaterar enligt en artikel i Dagens Industri att bolagets medarbetare representerar 168 nationaliteter och 193 språk, men också att bara 22% är kvinnor. Delvis dyster läsning med andra ord, men Ericsson men att mångfald är viktigt och att man vill få upp situationen på bordet så att saker händer. Fler andra bolag i USA har börjat publicera liknande statistik och Ericsson vill få igång diskussionen både internt och externt. Vill man läsa mer info refererar Ericsson hit. Visst, man riskerar att få lite negativt vinklad publicitet, men nu vet alla läget och Ericsson visar att man jobbar på det, man kan vara ärliga och öppna med det. Smart.

Svarta listor

Det finns flera andra initiativ med syfte att spegla verkligheten hos populära arbetsgivare. På svenska Allbright gör man årliga mätningar kring mångfald och jämställdhet och släpper bl.a. Svarta Listan. Kartläggningen och rankingen visar de börsnoterade företag som inte har några kvinnor på varken styrelse- eller ledningsnivå. Den här typen av kartläggningar är idag en verklighet som arbetsgivare behöver förhålla sig till och liksom Ericssons rapport ska de ses som diskussionsunderlag. Om det här är verkligheten, alltså den som nu även alla utanför bolaget kan ta del av genom några klick, hur vill vi ha det?

Det vore uppfriskande med fler arbetsgivare som följde Ericssons exempel att öka insynen och ge en bild av vilka organisationen och dess medarbetare är, hur de ser ut, mår mm. I ett alltmer öppet och transparent samhälle blir målgrupper snabbt misstänksamma mot den som inte vågar vara öppen och ärlig. Arbetsgivarna blir mer trovärdiga om de själva står för öppenheten och information, än om målgrupperna externt ska hitta informationen från andra källor (vilket som sagt går idag). Genom att vara ärliga och öppna blir arbetsgivarna mer genuina och precis som vi gillar mer genuina människor premierar vi genuina företag. Allt är inte perfekt.

Arbetsgivare skulle behöva tänka på sig själva mer som en människa. Att låta medarbetarna gestalta organisationen är det enklaste sättet för att uppnå det. Då underlättar så klart transparenta rapporter och bilder om vilka medarbetarna faktiskt är, likt den Ericsson låtit göra och presentera. De företagsledare, HR-chefer och kommunikationsdirektörer som inte vågar möta den här utvecklingen kommer få problem. I slutändan troligen med att behålla sina jobb.

Nej, det är 2014 och det är dags att ta några rejäla kliv på det här området.