Sky Is No Longer The Limit – Det bästa från Women In Tech 2014

mar 11, 2014 | Uncategorized


Att lyckas locka tjejer till ett jobb och en karriär inom teknik behöver gå från undantag till regel. Det är Christina Stenbeck, Spotifys globala designchef Rochelle King, Google-chefen Michelle Guthrie och tidigare Googlechefen sedermera MTGx-chefen Rikard Steiber rörande överens om. På Internationella Kvinnodagen den 8 mars tog de därför saken i egna händer och tillsammans med 400 inbjudna gäster lanserade Women In Tech,  en mötesplats för att inspirera kvinnor om den spännande världen i teknik och media.

Som grundare till SIME HR Summit har jag förmånen att i olika former få utveckla talangområdet och i lördags hade jag nöjet att vara på lanseringen och bl.a. lyssna till de här fantastiska personerna.

Här kan du läsa några av dagens highlights om den digitala utvecklingen, entreprenörskap, innovation, talang mm.

Heja Sverige!

Först och främst kan det konstateras att vi har enormt bra förutsättningar i Sverige om vi tar dem. Vi ligger långt fram i teknik och inte minst Stockholm har blivit en erkänd internationell hubb för digital utveckling och digitala affärer. Som journalisten tillika amerikanska ambassadörsfrun i Sverige, Natalia Brzezinski, poängterar och lovordar på plats har Sveriges också det globala ledarskapet i jämställdhet, en enorm styrka. Likväl konstaterades att en satsning som Women In Tech inte har gjorts tidigare.

Att tre starka rekryteringskonkurrenter går ihop för att hitta en lösning är en symbol för tiden vi lever i – bättre att samarbeta än att motarbeta, skapa själv om inte andra kan skapa det åt dig och se till att bara göra det.

Sagt om digital utveckling

När över 3 miljarder människor använder internet skapar det enorma möjligheter för vad vi kan göra tillsammans. För bara ett par tusen dagar sedan såg det väldigt annorlunda ut. När Louise Wachtmeister, en av grundarna till världens första globala sociala nätverk, startade dagen och gav en tillbakablick till hennes pionjärår med A Small World blev det ett väldigt bra exempel. När ASM startade 2004 hade många svårt att se hennes vision om globala nätverk där alla är ihopkopplade på nätet. Då hade vi inte tekniken och vi hade inte konsumentbeteendet, det var flera år innan Facebook skulle definiera våra liv. ASM tog däremot fart och idag är fenomenet en självklarhet och många av oss är medlemmar i flera sociala nätverk. Just kvinnor är dessutom den dominerande gruppen på alla sociala medier (utom en) visar det sig.

ASM är bara ett av många exempel på hur vi flyttat barriärerna för teknik och som kollegan och tillika SIME ordföranden Ola Ahlvarsson konstaterar:

Now is probably the most interesting time to be alive, ever. – Ola Ahlvarsson

Även från ett jämställdhetsperspektiv. Det menar bl.a. Staffan Helgesson, partner och riskkapitalist på Creandum. Kvinnor är nämligen i flera fall den största konsumentmålgruppen för digitala tjänster, som t.ex. sociala medier, spel och e-handel. Det kommer över tid driva fler kvinnor till tekniksektorn tror Staffan likväl som representanterna från Google, Spotify och MTGx.

MTGx är MTG koncernens egna interna accelerator med uppdraget att driva digital förändring, förnyelse och ”disruption” inom gruppen. En viktig pusselbit i Christina Stenbecks nästa förnyelse av den 78 år gamla företagsgrupp som gått från skog till telekom till internet. Kinnevik var först ut i Sverige med att utmana monopolen inom TV, telefoni, radio mm. MTGx är en av Kinneviks försäkringar för att fortsätta hänga med.

Sagt om entreprenörskap

Det finns en jakt på entreprenörerna. Dels för att vi behöver fler modiga företag som växer upp, och dels för att stora företag behöver rekrytera fler entreprenörer i syfte att klara dagens höga innovationstryck. Trots det väntas många av de coola idéerna inte genereras i de stora organisationerna utan i de små och i samverkan mellan de små och de stora. Entreprenörerna är de framtida rockstjärnorna i stora organisationer oavsett om de jobbar i eller utanför organisationen.

If I’m running a large company I would open the doors wide open to the talented people that might be sitting in a basement or a student dorm. – Ola Ahlvarsson

Christina Stenbeck menar att arbetet med att driva sina egna idéer, sin egen agenda, vara entreprenör – kan vara väldigt ensamt. Hennes pappa startade 250 verksamheter under en (förkortad) livstid och hellre än att komma på alla själv vill Christina Stenbeck hitta idémakarna och samarbeta.

Tell me your ideas, your stories…. we’ll partner with you, we’ll give you the capital and give you the platform. – Christina Stenbeck

En vision som känns klarare och klarare för varje diskussion man deltar i är att det lika gärna snart kan vara ensamt att vara storföretag. Så samarbeta!

Mer om entreprenörskap:

To me it’s about outpacing the people that are skeptical. – Christina Stenbeck om att bygga företag.

You need a lot of passion and persistence, but it’s not for everyonw and you should be totally fine with it. – Mai-Li Hammargren.

Mai-Li Hammargren, MuteWatch, om att du måste tänka efter om entreprenörskap är något för dig.

 

We were so many years before our market, so we had to slide over different markets. Being a pioneer is about innovation and it’s a lot of work! – Mai-Li Hammargren.

I have huge ideas on where I want to be in the future. I have fixed goals that my entrepreneurship really allows myself to work against. And honestly I don’t think I would be great employee. – Louise Eriksson, serientreprenör och nu med Vint.

No one’s gonna invest in your startup if you don’t believing it. – Louise Eriksson

Louise Eriksson, Vint, om att bara entreprenören som är riktigt passionerad kommer att vinna över kunder och investerare.

It’s in our human nature to explore. Ask yourself, what would you do if you knew you couldn’t fail? – Karin Nilsdotter.

Sagt om innovation

Kraven på högre innovationskraft har aldrig varit högre och företag söker nya lösningar med sällan skådat engagemang. Den som inte hänger med kommer att dö. Det gäller MTG, det gäller Google, Spotify likväl som Kinnevik. På SIME HR Summit och i alla andra sammanhang jag får chansen till så pratar jag om kriget på idéerna och hur större företag letar med ljus och lykta efter dessa (skrev bl.a. blogginlägget Kriget om Idéerna förra året). Temat återkom flera gånger under WIT 2014.

Enligt Chalmersforskaren Annika Steiber, som länge följt Google på nära håll, verkar företag förlora sin förmåga att bli eller förbli innovativa när de växer. Hennes bok i ämnet släpps nu i vår men hon gav ett smakprov på WIT. Annika menar att det verkar vara främst tre aspekter av hur man organiserar sig kring innovation som styr utgången.

  1. Företag måste rekrytera de rätta personerna – och de rätta är kanske/troligen inte de som traditionellt sett varit det.
  2. Företag måste skapa en social process med naturlig interaktion och transparens internt, ta bort alla tänkbara barrärer för att personer med delad passion för ett område kan träffas och samverka
  3. Företag behöver bygga system runt processen för interaktion, där kulturen spelar en avgörande roll – helt enkelt värderingar och normer.

Innovation at Google is really driven all the way from Larry Page and down. – Michelle Guthrie, Google.

Annat från Google inkluderar de 20% av arbetstiden medarbetare kan spendera på passionerade nyfikna projekt utan koppling till jobbet samt Googles ”10X better” strategin. Varje ny idé behöver vara 10 gånger bättre än den förra. Gör du svarta stolar lär inte idén om att göra röda stolar räcka. Det behöver vara någonting helt nytt.

The way we think about innovation is not about incremental improvements. That we need too, but what is really gonna drive change are those 10X ideas. The things that can actually change the game. – Michelle Guthrie, Google

Mer om innovation:

Don’t start with an idea, start with the problem. Sounds boring but its what you need to do. – Christopher Engman, Vendemore.

The source of American innovation is a lot about diversity. Right now diversy is a true competiive advantage. – Natalia Brzezinski.

It’s OK to be early in innovation. If you look at the big winners in each category they are often companies that were started too early. – Staffan Helgesson, Creandum.

We’ll see transformation and opportunities that we have never seen before. – Karin Nilsdotter

Karin Nilsdotter om rymdindustrins framfart och hur norra Sverige är på väg att bli framtidens hubb i världen för rymdfärder och rymdturism.

Sagt om talang och HR

Företag vars produkter, tjänster och affärer bygger på allt mer digital teknik är djupt beroende av att kunna locka och rekrytera de bästa talangerna, gärna i stora antal, för att klara konkurrenskraften när alla jagar digital framgång. Inte bara tekniktalang, för tekniken ska även designas, marknadsföras och säljas. Något som flera av talarna återkom till är att HR och ledarskap är den hemliga såsen i den digitala tidsåldern och i dagens teknikföretag.

Management of technology is very much about soft factors. It’s very much about HR and how to manage talent, how to view your employee and treat the employees. Culture is becoming a crucial part of steering and guiding people and motivate them. – Annika Steiber.

Som Rikard Steiber tidigare sagt på SIME HR Summit: I innovativa kulturer råder ett visst kaos och värderingar och kultur blir avgörande för att kaoset ska fungera. I innovativa snabba tillväxtbolag blir helt enkelt kulturen avgörande.

Och ett tema som återkommer från både MTGx, Spotify, Google och Christina Stenbeck med flera är passionen.

Google letar efter 10X personer – passionerade människor som har mycket för sig även utanför jobbet.

I just hired the amateur wakeboarding champion in Hong Kong to my team. It has nothing to do with whether he is good in the office or not but he is passionate about something. He has driven himself to do something extraordinary.” – Michelle Guthrie.

Tesen är att om Google inte har 10X medarbetare så kommer inga 10X idéer och då utvecklar konkurrenterna dessa idéer istället.

Rochelle King på Spotify pratade om betydelsen av att få alla kreativa talangerna att fokusera på rätt saker.

We need to think about the behavior we want to drive. Spotify is a music streaming service. So if you as a user is not playing songs we’ve completely failed. – Rochelle King

Från en riskkapitalists perspektiv, vad är viktigast – ett A team med en B idé eller ett B team med en A idé? Staffan Helgesson på Creandum väljer teamet. Eller som han svarade mig på Twitter dagen efter.

Varför nöja sig med mindre? 🙂

Mer om HR och talang:

The Kinnevik culture is about absolute risk taking, total accountability but also about don’t forgetting where you come from. We’re Swedish. – Christina Stenbeck

Do you know what a HIPPO is? It’s the highest paid person opinion. If you work at a company where that matters you make sure you are best friends with the CEO. At Spotify we work with consumer science. – Rochelle King.

The apetite to change and to just constantly disrupt yourself. – Christina Stenbeck

Christina Stenbeck om vad dagens talanger behöver ha för att förnya sig själv och sina företag.

I’ve learned that companies become much much better if you have both men and women, if you have people from all countries and regions working together to being amazing. – Rikard Steiber, MTGx

It is overstated what you have done, and its understated what your DNA is. – Staffan Helgesson.

You need to think about what is the product you need two years from now and do you have the right team in place to get there. – Rochelle King.

Sagt om misslyckande

I was never afraid. Everybody around me was afraid but I never was, don’t know why. – Christopher Engman

Christopher Engman about bankrupting his first company.

Be fearless! Whats the worst thing that can happen to you? If it doesn’t work out you are very employable. – Michelle Guthrie

Budskapet från Michelle Guthrie på Google till alla nuvarande och blivande entreprenörer.

Imagine that it’s not you, imagine it’s a friend. – Christopher Engman

Christopher Engman, Vendemore, om hur man hanterar ett misslyckande.

In the US you celebrate not failures, but you celebrate the learnings from failures. – Hjalmar Winbladh

Serieentreprenören och Wrapp grundaren Hjalmar Winbladh om att vi i Sverige behöver anta samma inställning till misslyckande, och att det är på gång.

Nästa steg med Women in Tech

Jag tror det är säkert att säga att Women In Tech blev en succé och därmed fick en bra start. Christina Stenbeck satte nivån i starten och gjorde succé. Samtliga talare visade att nästa generations techledare och entreprenörer i publiken har en viktig roll att spela både samhället och på såväl MTGx, Google, Spotify som i övriga Kinnevikgruppen eller för den skull på andra företag.

Women In Tech ska hjälpa till att skapa möjligheterna för detta. På plats meddelas därför till sist att det snart öppnar en plats på nätet där bl.a. internships från ett 100-tal bolag ska läggas ut. Det är ett första steg.

Det för oss tillbaka till Christina Stenbeck. Som ägare, ledare och bolagsbyggare i en stor företagsgrupp med en historia av att utmana och förnya vill hon jobba med de strukturella problemen som finns för att hennes bolag ska kunna göra just det. Bristen på talanger generellt och kvinnliga talanger i synnerhet i tekniksektorn är en sådan. Drivkraften är att kunna köra ifrån de långsamma.

This conference is a great example. This is more of what we need to do, and I don’t wanna sit in a board room and read statistics!

Det ska bli mycket roligt att följa utvecklingen för Women In Tech. Och som Karin Nilsdotter på Spaceport Sweden sa:

Sky is no longer the limit!