”Vänligen var kreativ, men bara vid det här grå skrivbordet, tack.”

dec 10, 2013 | Uncategorized

Microsoft är ett företag som under ett par år transformerat sin organisation enligt ett antal nya spännande arbetsprinciper, kallat Det Nya Arbetslivet. Om detta blir såväl VD som HR direktör och övriga i ledningen ofta ombedda att berätta mer, ett tecken på att något håller på att hända i hur vi ser på våra organisationer. Har vi hittat nycklarna för att på allvar ta nytta av den utveckling vi pratat om så länge? Nyligen bjöd Microsoft in ett par hundra gäster för att under en heldag, Microsoft Next, utforska just detta.

Även för den progressiva och insatte finns ett par intressanta insikter att hämta. Bland annat följande.

1. Soffan nya hörnkontoret  

Sättet Microsoft transformerat kontoret och implementerat ny teknik och nya arbetssätt har gjort att VD Jonas Persson i praktiken kan leda sin organisation från landstället utanför Katrineholm. Vi har kort sagt kommit till en punkt där nya krav från både kunder och fler talangmålgrupper, nya bättre tekniska hjälpmedel, bättre insikter om livspusslet och modernare företagskulturer (som en effekt av smått mer ödmjuka organisationer när allt inte funkar som det en gång gjort) föder nya arbetssätt för företagsledare och tjänstemän i alla typer av organisationer. Arbetssätt som vi tidigare ansett typiska för s.k. startups, som med antingen resursbrist eller en idé om ett annat typ av arbetsliv (eller både och) maximerat fördelarna av både ny teknik och nya arbetssätt. Spännande framtid om man vill jobba i storföretag, eller rekrytera folk dit.

2. Den nya generationen drivkraften

Hela bakgrunden till inspirationsdagen hos Microsoft är att världen förändras så snabbt att frågan om arbetssättet blivit en fråga om överlevnad. Den som står still går bakåt, den som utvecklas sakta står still. Hur får man en organisation att gå snabbt? Microsoft påbörjade en resa för drygt 2 år sedan som i slutändan handlar om att a) flytta 90 000 anställda globalt mot en ny vision och en helt ny strategi, och b) kunna attrahera nya unga talanger som ska komplettera befintliga. Det senare ger en kristallklart utmaning enligt Jonas Persson:

En ny generation av arbetstagare kräver en ny generation av arbetsgivare.

Man kan inte bara flytta människor från A till B, man måste få dem att vilja flytta sig. Att erbjuda ett arbetsätt som motiverar medarbetare och lockar nya talanger, att vara en nästa generations arbetsgivare, är det som ska ta Microsoft in i framtiden. Talangattraktion är den främsta drivkraften för Microsofts transformation.

Den nya generationens talanger kräver en ny generation arbetsgivare (tack Sogeti för härlig bild)

3. Medarbetarna flyr… till kontoret

Microsoft har enligt egen utsago länge jobbat mycket mobilt, flexibelt. Vilket ledde till att knappt någon var på kontoret. Man arbetade bäst någon annanstans. Vilket instinktivt känns helt rimligt. Det vill säga om man har ett grått, tråkigt och fullkomligt traditionellt kontor (förvisso med en och annan palm och eventuellt en Nespressomaskin) med motsvarande världsbild som Henry Fords bandprincip. ”Vilket färg som helst bara den är svart”. ”Här, vänligen var kreativ och rädda vårt företag men bara vid det här grå skrivbordet, tack”. Frågor på det? Efter Microsofts omvandling är fler på kontoret. Kontoret är inte ett kontor längre, det är en mötesplats, som ett schysst café. Men med gratis kaffe.

4. Gå från grått till flott  

Man ska inte underskatta comeback kid fenomenet. Microsoft har inte varit det coolaste företaget på länge, och heller inte den coolaste arbetsgivaren med det coolaste kontoret. Men något håller på att hända. Tidigare i år vann man Sveriges Bästa Arbetsplats för tredje året i rad och i november vann man utmärkelsen Sveriges finaste kontor. Som någon sade, ”Kan Microsoft så kan alla”.

5. Får fler galna idéer

Hur många idéer tror du det kommer från ett kontor där ingen… är på kontoret? Nä precis, inte så många. Microsoft mätte före och efter transformationen hur många vilda och galna idéer som kom från organisationen. I efterhand har de sett en markant ökning. Själv får jag enormt mycket idéer i inspirerande samtal med andra i inspirerande miljöer, gärna över kaffe. Låter rimligt att det skulle gälla även för Microsoft, och för din organisation.

6. Ny chans på finans

Om CFOn historiskt varit lätt ointresserad av HR chefernas strategier med i deras ögon mikroskopisk chans till en vettig ROI beräkning, borde principerna i Det Nya Arbetslivet närmast ses som en kärleksförklaring till finanschefen. Minskade kontorsytor (en betydande kostnad för de flesta) när fler skrivbord försvinner och fler trots allt jobbar utanför kontoret. Minskade resor kapar kostnader och sparar produktionskapacitet (anställdas tid, den största kostnaden för de flesta företag) när tekniken ersätter många möten och resor. Får du dessutom till konststycket att kunder, partners och mötesdeltagare kommer till dig istället (som i Microsofts fall vare sig de har möte med dig eller inte…) sparar du mer på minskade res- och omställningstider. Fram med excel och lek!

7. Samhället sackar efter

Som någon konstaterade nyligen: ”Våra samhällen är inte konstruerade för den tidsålder vi lever i”. Lagstiftning med mera är konstruerad för antingen medeltid, jordbrukssamhälle eller industrisamhälle. Där människor kommer till ett kontor (en åker, en fabrik) och där det ser ut på ett visst sätt, visst antal kvadratmeter och lampor ska vara på ett visst sätt. Snarare än för tjänstesamhällets globala talangmarknad och det nya arbetslivet. Med en värld som väntas förändras mer de kommande 10 åren än de senaste 50 lär strukturerna runt ”arbete” bli en utmaning. Många av de HR chefer och företagsledare jag träffar frågar sig var lagstiftarna, arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden håller hus i dessa frågor? Om intressant så vet jag ett ställe vi alla kan träffas och ta en kaffe 🙂

8. Nya ledaren är en Chief Energy Officer

Som jag tidigare skrivit konstaterar även Microsofts chefer att den enskilt viktigaste rollen för ledare framöver blir att generera energi. Generera vilja och energi för att människor ska vilja utföra saker. Lika tydligt konstateras också att detta är en av de största utmaningarna med att förflytta sin organisation till Det Nya Arbetslivet. Värt att lägga lite extra tid och resurser på detta.

Vad betyder insikterna för mig?

Vad jag tar med mig från Microsoft Next är dels mer konkreta kunskaper och exempel om Det Nya Arbetslivet och inspiration till vårt arbete i SIME HR Summit. Dels blev jag övertygad om att vi gör ett antal saker rätt i Geveo, bolaget där jag som VD lägger en stor del av min tid. Samtidigt än mer övertygad om att vi behöver göra mycket mer. Vi är bara ett par personer som arbetar operativt fast i verksamheten just nu och vi jobbar en hel del ”remote”. Det vi har märkt är att vi under hösten har börjat göra det ännu mer än tidigare. Inte bara för att vi är en liten organisation och har teknik som stödjer det mobila livet i hög utsträckning. Utan för att vi inte riktigt trivs på kontoret. Det har passat verksamheten som den har varit de senaste åren, men nu passar det inte längre. Vi behöver en annan energi, mer kreativitet, förutsättningar för högre produktivitet. Därför letar vi sen en tid tillbaka efter ett nytt kontor. Ett med puls runtomkring, hög energi, med andra verksamheter som passionerat utvecklar sina idéer och bygger framtid. Där man vill vara. Där man vill träffas tidigt på dagen och dit andra vill komma på besök. Det kombinerat med ännu bättre nyttjande av tekniska hjälpmedel ska underlätta vårt arbete ännu mer.

Vi ska kunna driva företaget från landstället men vilja vara på kontoret så mycket som möjligt för att det är så bra och vi har så roligt. Det är ett ganska schyst arbetsliv ändå när man tänker efter.