När du vill ha en extra insats eller en färdig lösning

Rådgivning och projekt

När ni behöver en punktinsats med en erfaren rådgivare, ett löpande stöd i ert affärsutvecklings- och marknadsföringsarbete eller någon som håller ihop projekt från start till mål – då är vi där. Vare sig ni som kund är en HR-avdelning, en ledningsgrupp eller ett B2B varumärke.

Vi har varit rådgivare till och drivit projekt för såväl innovativa startups som några av världens största företag. Vårt erbjudande inom rådgivning och projekt är skalbart från en pott med timmar, till löpande mindre retainers, upp till stora projekt där vi tar fullt ansvar.

Exempel på projekt vi har jobbat med är strategisk rådgivning vid utveckling av nya produkter och tjänster, helhetsåtagande för att lansera nytt B2B erbjudande, analys, scenarioplanering och affärsutveckling för nya erbjudanden, utveckling och genomförande av utvecklingsprogram för HR och nya konferenser med fokus på HR, management och arbetsliv.

Alla projekt är olika och skräddarsydda men startpunkten är i regel ett behov av att bli bättre, attraktivare eller mer effektivare. 

Några av våra projekt

Utveckla framtidens kontorserbjudande för
stort fastighetsbolag

Vi jobbade under 12 månader med att analysera, förutse, affärsutveckla och paketera scenarier för morgondagens kontorserbjudande i spåret av både pandemin och rådande megatrender. I uppdraget agerade vi både sakkunnig strateg och operativ projektledare i affärsutvecklingsteamet. Inom ramen för uppdraget skapades bland annat en kunskapsarena för samverkan och utbyte med företagsledare och HR-chefer i näringslivet, insikter, innehåll och koncept samt ett helt nytt magasin om framtidens arbetsliv och arbetsplats. Resultatet var färdiga scenarier och erbjudanden redo att pilottesta med kunder.

Lansering av Ahums B2B erbjudande för mental hälsa

Vi jobbade löpande under 8 månader med att stötta lanseringen av mentala hälsoföretaget Ahums nya erbjudande mot arbetsgivare. Ahum anlitade oss redan i slutsteget av paketeringen av erbjudandet och vi jobbade nära VD och det interna sälj- och marknadsteamet för att utveckla och genomföra marknadsaktiviteter.

I uppdraget tog vi fram en thought leadership plan och genomförde bland annat rundabordssamtal, events, undersökningar ihop med extern PR byrå och satte upp strategiska kundmöten. Inom ramen för uppdraget identifierade vi också en mängd actions som Ahum även efter uppdraget kunde fortsätta att genomföra.

Resultatet blev ökad synlighet, kännedom och vunna affärer.

Utvecklingsprogram för
The L’Oréal Groups globala
HR-ledning

Vi skapade ett tre dagar långt HR-chefsprogram i Stockholm och Köpenhamn för för L’Oréals globala HR-ledning. Syftet var att stötta deras arbete med L’Oréalkoncernens People Vision & Strategy 2030. Programmet och konceptet The Nordic Way presenterade det bästa av nordiskt ledarskap, kultur, arbetssätt och innovation ihop med några av de mest progressiva talarna och företagen i regionen. Resultatet blev en omfattande kunskapsinhämtning som gick direkt in i kundens slutgiltiga visions- och strategiformuleringar för 2030.

Kontakta oss

Behöver du en föreläsare eller moderator till ert nästa event? Eller en extern kraft till att hantera nya utmaningar och möjligheter? Hör av dig så hittar vi ett upplägg som passar.