5 scenarier för framtidens kontor

apr 8, 2022 | Uncategorized

Kontoren uppkom på 1800-talet för att samla papper, och människorna som jobbar med papper. Idag jobbar vi på nya sätt och samlas av andra skäl. För att hjälpa företag i det paradigmskifte som pandemin accelererat har jag och Karolin Forsling startat Future Work Labs och utvecklat 5 scenarier för framtidens arbetsliv och kontor. 5 konkreta möjligheter till utveckling av arbetssätt och affär, baserat på trender, undersökningar, rapporter, forskning och hypoteser om framtiden.

1. HYBRID – delningskontoret som möter 3:2 modellen där olika företag delar samma yta olika fasta dagar i veckan. Vad samlas vi kring och hur jobbar vi i en hybridvärld?

2. ON DEMAND – ingen fast adress men olika platser för olika behov optimerade för syfte och affärsvärdet. Behöver vi ett kontor för att bygga kultur och vara framgångsrika?

3. SATELLITE – mindre kontor nära medarbetarnas hem kompletterar huvudkontoret och lockar med 15-minuterslivet. Är det alla kollegor vi saknar eller mänsklig samvaro?  

4. COMMUNITY – next level flagship med 24/7 liv där lokala och inresande kollegor jobbar och lever i korta eller långa intensiva perioder. Kan kontoret bli samlingspunkten som besjälar medarbetarna?

5. SCALEUP – kontoret gjort för en föränderlig värld med en mindre fast del och större rörliga ytor. Kan kvadratmeter bli skalbara?

Var detta intressant? Läs mer om scenarierna och vår satsning Future Work Labs i intervjun med HR-magasinet Personal & Ledarskap.