Tre trender för Employer Branding i 2020-talet

mar 19, 2020 | Employer branding

2020-talet kommer vara en riktigt dålig tid att vara näst bäst. Det nya årtiondet kommer utmana så såväl erbjudanden som företag och arbetsplatser som aldrig förr, och konkurrensen kommer bli allt hårdare. Då behöver alla organisationer en förmåga att attrahera de absolut bästa talangerna. Employer Branding-arbetet kommer de kommande åren att bli något av det viktigaste arbetsgivare kan jobba med. Men vad krävs för att vara relevant?  Idag rekryterar vi i allt högre utsträckning genom Employer Branding. När roller blir mer otydliga, nya kompetenser ska attraheras och mångfald måste bli normen ökar behovet av stark, relevant Employer Branding. När konkurrensen ökar kan vi heller inte göra som alla andra. Här ger jag tre svar på vad jag ser krävs av arbetsgivare för att differentiera sig och göra sin Employer Branding relevant de kommande åren. 

1. People Experience – employee experience räcker inte längre

Redan 2018 listade Forbes årets som The year of the employee experience och frågan är på allas läppar. Med all rätt. Ryggraden i Employer Branding är upplevelsen som befintliga och tidigare medarbetare har av organisationen och hur de sprider den. Problemet för framtiden är att fokuset på medarbetarna inte räcker. Din kompetensförsörjning och Employer Branding måste vidga perspektivet till att inkludera fria agenter, gigare, frilansare. Gör den inte det kommer ni inte vara relevanta för en kraftigt ökande del av talangmarknaden. Hur stor plats får gigare i er Employer Branding- och rekryteringsstrategi? Troligen för lite. 

2. Diversity & Inclusion – maxa känslan av tillhörighet

Detta drivs av två tydliga saker. Dels konkurrensen om talangerna ökar och vi måste alla leta på fler och nya ställen efter nya profiler som har förmågan och potentialen att prestera. Och dels om nya preferenser och förstärkta drivkrafter hos målgruppen att bygga sin identitet, och låta arbetsplatsen vara ett större verktyg för det. Jag brukar säga att  2020-talets bästa arbetsgivarerbjudande (EVP) är en kombination av ”kom som du är och var dig själv” och ”kom hit och bygg dig själv till den du vill bli”. Vi måste låta folk få vara sig själva, på riktigt, och att man får det måste få synas i allt vi gör inom Employer Branding. Vi behöver synliggöra det och göra historierna om det. Använda teknik för D&I, upplevelseteknik och inte minst vårt ledarskap för att se till att detta skapas.  Bilden ovan: Försvarsmakten är ett bra exempel som gör omfattande insatser för att öka både mångfalden och inkluderingen i sin organisation, och i sina Employer Branding insatser.

3. Learnability – hjälp människor att bygga sig själva

Att fylla sin Employer Branding med lärande är ett effektivt sätt före organisationer att visa att jobb hos dem är en utvecklingsmöjlighet. Det handlar om erbjudandet ”kom hit och bygg dig själv till den du vill bli”. Om drivkraften och förmågan att växa och anpassa sig till nya utmaningar. Därför bör morgondagens Employer Branding handla om att lära sin målgrupp något. och detta är verkligen den nya drogen på arbetsmarknaden. Hur kan vi använda live events, AR, VR, läroplattformar och andra lösningar i vår Employer Branding för att möjliggöra learnability. Talangerna har ett tydligt krav: hjälp mig bygga mig själv till den jag vill vara.  Gillar du employer branding? Här finns fler blogginlägg på temat. Om du och dina kollegor vill få en större fördjupning och utblick om det viktigaste för ert employer branding arbete framåt gör jag en interaktiv föreläsning på 45 minuter om employer branding-trenderna ni behöver bemöta. Mer om föreläsningar här. Du kan även höra mig lyfta några spaningar i Del 5 av Talent Acquisition Vloggen hos Reachmee.