Är hälsa, hållbarhet och ledarskap samma fråga? 

jan 28, 2020 | Uncategorized

Har du funderat på den här frågeställningen tidigare? Det har jag och tycker den är enormt intressant. Under 2019 hade jag förmånen att utveckla frågan tillsammans med digitala hälsoföretaget ActiWay (som jobbar med hälsoförmåner). Samarbetet resulterade bland annat i en expertfrukost på techkonferensen Sime och en efterföljande rapport. I båda har jag försökt bidra genom att sätta ord på utvecklingen. Kanske kan det hjälpa i argumentation eller att förstå varför frågorna snabbt närmar sig varandra. Så här tänker jag i korthet.

  • Organisationer, ledare och medarbetare blir allt mer pressade, av både varandra och omvärlden.
  • Dagens (och inte minst morgondagens) talanger eftersträvar en mer hälsosam och hålbar livsstil, och väljer en arbetsplats som hjälper till att uppnå det.
  • Detta är en högaktuell och viktig fråga. Oavsett hur mycket AI, ML och robotisering som väntar kommer ”allt handla om människor” ett bra tag till. Om inte annat för att de behövs för att genomföra allt tekniken lovar. 
  • Pressen på organisationer kommer från alla håll och en mängd rapporter pekar på att företag inte kan driva tillväxt på samma sätt som tidigare, att talangbristen numera är den största externa risken för världens företag, att ”doing good” pressar företag att omdefiniera sin roll (även på börsen) och Greta-effekten (bland annat) har fått hållbarhetsfrågan att pressa allt och alla. Never mind att världen också är exceptionellt oförutsägbar (tänk VUCA).
  • Konsekvensen är att organisationer och ledare pressat anställda som aldrig förr, till en punkt där frågan om ledarskap, hälsa och hållbarhet (bl.a. social sådan) snabbt växer ihop. För att hantera den ena (t.ex. ohälsan) krävs systemiska grepp kring det andra.

ActiWay har summerat insikter och highlights från frukosten (bland annat utifrån tre betydelsefulla frågor) i denna kärnfulla rapport (direktaccess).

På frukosten deltog bland andra Niclas Jernberg, VD på ActiWay, Anna Dyhre, expert på arbetsgivarattraktivitet och Nathalie Berthelius, Chief People & Culture Officer på Wise Group.

Vore kul om fler ville diskutera och utforska den här frågan vidare. Maila mig på tommie@cau.se eller DMa på LinkedIn ifall du är en av dem. 

PS. Visst behöver många beslutsfattare och aktörer samverka för att arbeta systemiskt. Klart är i alla fall att den första gruppen – hälsoaktörerna – har en glödhet marknad. Gymkedjorna växer och tack vare det statligt subventionerade friskvårdsbidrag får fler en chans att aktivera sig, se artikel i SvD nyligen (där även ActiWay kommenterar läget).