Bästa spaningarna från HR Tech Conference Las Vegas 2018

okt 4, 2018 | HR, HR Tech

INTERVJU. Teknikutvecklingen inom HR går snabbt och snabbast går den oftast i USA. Nyligen genomfördes det årliga amerikanska eventet HR Tech Conference i Las Vegas, med 10 000 deltagare som bara pratar HR-teknik. En av få besökare från Norden var Anna Carlsson, managementkonsult som bland annat studerat AI’s påverkan på HR. I en intervju med Tommie Cau ger hon här sina bästa spaningar från Vegas.

Intervju med Anna Carlsson

Först och främst, vad är HR Tech Conf?
Det är den största HR-konferensen i världen med fokus på teknikutveckling. Den har funnits i 20 år och vänder sig till människor som vill förstå och lära sig mer om trender kring HR-teknik och som vill vara på topp. Som vill veta vad som händer i branschen och såklart för de som vill köpa och implementera teknik.

Varför åkte du dit?
När jag reflekterar och läser om vilka trender som finns inom HR lösningar, och tänker på vad som händer i Sverige, så är USA ett ställe där man har möjlighet att använda den senaste tekniken mycket enklare. Ex engelska ligger långt före andra språk inom AI. De har generellt kommit längre med införande av teknik tack vare engelskan som modersmål och att det dessutom är en stor marknad med stor kundgrupp. Vi har många bra nischlösningar i Norden men de som kan satsa och ligga i framkant och har råd att göra det finns i regel i USA.

Vad var ditt intryck av konferensen? 

Helt fantastiskt, det motsvarade absolut mina förväntningar. Det är 10 000 personer där som bara pratar HR-teknik. Som en godisbutik! Det fanns mycket seminarier om research från aktörer som Bersin by Deloitte och Lighthouse med mera men också mycket cases. Också många oerhört bra paneler, och man får kunskap direkt från de man annars mest läser om. Det gav otroligt mycket varje dag.

Se Why attend HR Tech?

Hur valde du själv i det omfattande programmet?
Jag hade intentionen att se hur vi kan applicera AI och allt vad det innehåller och se på det mer utifrån ett helhetsperspektiv. Dessutom se om det fanns andra trender som jag kunde fånga. Därför valde jag presentationer utifrån det, lyssnade på olika leverantörer på området, trendspaningar, paneler. Men det fanns som sagt också väldigt mycket case om man var intresserad av det eller att välja ett teknikspår som ex teknik och erfarenhet inom rekrytering, lärande mm.

Träffade du några fler från Norden eller Sverige?
Haha nej ingen, jag var en udda fågel. Jag tror vi var en handfull personer från Norden, men vi sprang aldrig på varandra.

Är det ovanligt att vi svenskar är på de här konferenserna?
Ja, jag har ju varit ute i många år genom mina tidigare arbeten och min upplevelse är att vi från Sverige mest håller oss till de Europeiska motsvarigheterna, så som Unleash. Om man ska köpa HR-teknik i närtid så kan det räcka, men ska man titta lite längre fram finns det begränsningar menar jag. Många leverantörer är ju globala men inte alla, vissa är bara amerikanska och då har de ibland kommit längre. På plats fanns även många spännande israeliska bolag som man inte ser på europeiska event då de ofta väljer USA marknaden först.

Vad får man inte missa när man är på HR Tech Conf?
Att träffa de företag som verkligen ligger i framkant, som har implementerat teknik som stöttar HR, då finns de på den här konferensen. Ex företag som Delta Airlines, Disney och Johnson & Johnson, vilka är några av de mest beundrade företaget i HR världen som har lyckats med sin teknikstrategi för att stödja HR.

Något mer man inte får missa?
Det är väldigt mycket bra reserarch som finns och presenteras på plats. Bersin by Deloitte presenterade sin rapport som ska släpps först i november, John Bersin gick igenom hela rapporten och vi fick den efteråt. På Europeiska konferenser är det ofta färre researchföretag som deltar men här var det minst 3 till 5 olika researchföretag som deltar och bara visade trender. Sen är det värdefullt att få lite koll på vad som händer i startupvärlden, då de bolagen också finns på plats.

Vad var tydligaste fokuset från startupvärlden?
Hur du kan applicera teknik för att t.ex. rekrytera på nytänkande sätt och utan förutfattade meningar. Hur du kan använda AI för att förstå människors beteende inte utifrån text och traditionella assessments utan från bilder, färger och form istället. Även hur du skriver annonser för att attrahera rätt människor på ett effektivt sätt.

Vilka var de tydligaste trenderna som diskuterades på konferensen?
Ett par saker stack ut. Det första var kompetensomställningen, som alla pratar om och hur man ska möta den. Vi har nya jobb och gamla skills och hur kan man ställa om, inte bara rekrytera nytt. Du måste kunna förstå vad människor kan och utbilda dem så att de kan ta nya jobb inom bolaget. För du kan inte längre hitta folk, det är sådan brist inom många områden. Alla behöver samma kompetenser oavsett bransch.

Det andra var adaption, alltså anpassning, och att användar- och medarbetarupplevelsen behöver anpassas och skräddarsys. Det är tydligt att vi nu är i en tid där allt fler ställer sig frågan varför gör vi det här, hur ska medarbetarna ta till sig det här, hur ska det bli användbart. Det är också en trend att vi idag t.ex. inte behöver köpa helhetssystemen för allt inom HR utan vi köper olika saker från olika leverantörer bara det går att integrera, men det viktiga är att det upplevs som EN lösning för mig som medarbetare.

Det tredje är hälsa. Detta är ett område som jag själv inte tänkt så mycket på innan jag åkte på det sätt som det presenterades här. Det var mycket fokus på hälsa och då menar man både fysisk hälsa, psykisk hälsa och finansiell hälsa. Här skiljer sig resonemanget en hel del från här hemma. Återigen handlar det om hur man behåller individer. Men man pratar inte längre om att utnyttja resurser för man kan inte skruva på performance mer. Vi har lite nått vägs ände kring performance. Därför måste man få medarbetarna att må bra och prestera från det och då ligger det inte längre inom företagets kontext och hur man som anställd utför sina arbetsuppgifter. Istället handlar det mer om hur man mår privat. I det här området presenterades en hel del lösningar på konferensen, tex kring löneutbetalningar där man kan jobba med att hjälpa medarbetare att göra sin egen privata ekonomiska planering med olika påbyggnadsvärden.

Handlar det ökade fokuset på hälsa och privatlivet om en millennialtrend?
Nej, så framställdes det inte alls utan generellt handlar det om att vi behöver ta det ett steg längre. Hur ska vi få medarbetare att stanna hos oss och må bra och prestera på jobbet? Det här är något vi behöver plocka upp mer i Sverige för detta saknas anser jag. Det här är fullt kommersialiserat i USA och på plats fanns utställare som Virgin Health, Fitbit och finansiella rådgivare. Men även aktörer som jobbar med terapi med hjälp av AI.

Vad menade man ligger runt hörnet, som vi inte jobbar med idag?
Det var fullt fokus på möjligheterna som AI kan ge och alla de delområden som ligger i det. Sen pratades det lite blockchain, att det är något som ligger runt hörnet. Hur kan du säkra upp din eget data om dig själv och hur arbetsgivare kan se att den data du levererar om dig själv är sann och har en spårbarhet. Det pratades om detta men fanns inga leverantörer och produkter ännu på plats.

Vad blev sågat som framtida teknik?
När vi pratar lösningar för HR-teknik, då sågade man faktiskt VR ganska tydligt. Som helhet i alla fall. Vad ska det ha för plats, det är inget som HR avdelningen tänker på. Rätt eller fel. Självfallet lyfts utbildning fram som ett bra användningsområde, och även vissa intervjusituationer för att du kan mäta reaktioner med VR. Annars var uppfattningen att det är lite platt fall. Ska du lägga tid på något så ska du inte lägga tid på VR.

Vad menar du att man måste jobba med idag inom HR för att inte ligga efter?
Du måste ha baslösningar på plats för hela medarbetarresan. Def finns oerhört många som fortfarande har excel och den typen av lösningar, vilket inte räcker framöver. Du behöver ha någon som jobbar med datan och analysen. Det har idag ingen betydelse om det är EN lösning eller flera, då de flesta system kan kopplas ihop. Du behöver ha en strategi och tydlig målbild med vad du vill uppnå, och hur det kopplar till affärsmålen. Viktigt att ha baslösningar för rekrytering, onboarding och kompetensutveckling. Vem kan vad i organisationen? Så att du kan bygga saker runtomkring det och erbjuda lärande i någon form för att stödja kompetensomställningen.

På temat HR-teknik, vilka tips kan du ge HR-cheferna som läser detta?
Du måste våga ta hjälp. Försöka skaffa dig någon/några i ditt nätverk som vet något om HR-tekniken och hur du kan använda den. Det är lätt att hamna i att man lyssnar på de närmaste personerna. Men kolla av och hitta rådgivare som du litar på eller skapa en egen grupp som kan jobba med det här. Sen är mitt råd att våga jobba nära leverantörerna, jobba tillsammans och inte från andra sidan bordet. Ett annat tips är att faktiskt göra en ordentligt utvärdering av den teknik som du tittar på. Allt som sägs vara AI är till exempel inte AI. Men första grejen är som alltid att veta varför du gör något överhuvudtaget. Teknik fyller inget syfte om det inte fyller ett tydligt mål och en uppgift som det ska lösa.

Bonus: Anna Carlssons tre start-up från Las Vegas

www.Dotin.us – Tar reda på culture fit utan att ställa en enda fråga. Analyserar ex de bilder du tycker om för att förstå dig. ”AI Platform tapping into the subconscious behaviors of humans to provide powerful Business Insights”.
www.gocanvas.io – Använder AI och sms för att kommunicera med dina kandidater i rekryteringsprocessen istället för mail och webbsidor. Kom närmare kandidaten på ett automatiserat och personligt sätt.
www.actiview.io – Använder VR i assessmentprocessen. ”Our novel assessment platform enables to gauge the behavioral & cognitive profile of your talent in real-life simulations and predict his fit. Built on spatial data structures and the latest academic research in the fields of neuroscience, psychology and machine learning, Assense helps to identify, hire and retain the most suitable talent.”

Var detta intressant? Läs gärna inlägget Därför ska HR driva digitaliseringen

Om Anna Carlsson

Anna Carlsson är managementkonsult med fokus på skärningspunkten mellan digitalisering, HR och verksamheten. Anna har under de senaste åren specialstuderat AIs inverkan på företag och organisationer utifrån medarbetarens och HRs perspektiv och dess utveckling. Anna har bland annat bakgrund som nordiskt ansvarig för IBMs AI-satsning inom HR lösningar.