7 employer branding-insikter inför 2018

aug 21, 2017 | Employer branding, Uncategorized

Många företag planerar nu employer branding-arbetet för 2018. Då kan aktuella insikter och tips om jobbsökares beteenden och förväntningar vara nyttigt. Digitalbyrån Comprend släppte nyligen sin årliga Career Report, där jobbsökare i flera länder svarar på hur de ser på företags digitala talangkommunikation. Här ger jag dig mina viktigaste slutsatser från rapporten.

1. Målgruppsanpassa kommunikationen

När många företag vill rekrytera medarbetare lokalt på olika marknader gör företaget bäst i att anpassa employer branding kommunikationen till lokala förutsättningar. Detsamma gäller skillnader i rekryteringsmålgrupp, t.ex. om du rekryterar både senior och junior kompetens kan de engageras av olika saker och budskap. Respektera det så mycket ni kan.

2. Respektera LinkedIn som startpunkt 

Om under jobbsökare i åldern 18-34 år får välja bara EN kanal som är bäst för att söka jobb, hamnar LinkedIn högst upp på listan. Därefter kommer företagswebbplatsen (karriärsektionen). Eftersom LinkedIn är en professionell med större utbud av jobb och funktioner för att söka upp medarbetare vinner den framför webbplatsen. Säkerställ därför att er närvaro på LinkedIn skapar ett bra och trovärdigt intryck så att man vill läsa mer om er på t.ex. företagswebbplatsen.

3. Börja omfamna omdömestjänsterna

Omdömestjänster, som exempelvis Glassdoor, Kununu och Careereye, är ännu inte i topp som kanal hos jobbsökare men tjänsterna har vuxit i betydelse från 2,1% 2016 till 10,2% 2017. Därmed växer basen starkt och följer utvecklingen att människor använder omdömen och betyg för allt fler typer av varor och tjänster.

4. Kommunicera specifik information  

På frågan om vilken information jobbsökare vill hitta om arbetsgivare är äldre jobbsökare helt överens med yngre. Rankingen av de olika varierar mellan jobbsökargrupperna men det är samma tre saker i topp. Säkerställ därför att ni kommunicerar dessa saker i alla era kanaler:

  • Hur det är att jobba på företaget
  • Geografiskt var man kan jobba
  • Hur man ansöker om lediga jobb

5. Säkra rätt information på företagswebbplatsen 

Karriärsektionen på företagens webbplatser är den mest använda kanalen, visar Comprends och många andras studier. Därför måste informationen i karriärsektionen möta besökarnas behov på bästa sätt. På frågan om vilken information som ska finnas på karriärsidorna känns ovanstående förväntningar igen. Detta ska finnas:

  • Generell info om företaget
  • Hur det är att jobba på företaget
  • Geografiskt var man kan jobba
  • Hur man ansöker om lediga jobb

Dessutom är det många företag som nästan helt missar delar av detta. Exempelvis är det knappt 1 av 3 av de 778 rankade företagen som ger information om hur det är att jobba där.

6. Humanisera era sociala medierna 

Jobbsökare vet att företagens sociala kanaler oftast används för marknadsföring och därför har de viss skepsis mot kanalerna visar Comprends rapport. Företagen behöver bli bättre på att visa upp en mer ärlig, personlig och mänsklig sida i sina sociala kanaler för att kompensera den skepsismen slår Comprend fast. Hur kan ni göra det?

7. Börja utvärdera användning av bottar

Bara 26% av jobbsökare kan idag tänka sig att chatta med en bot, och då främst för att få svar på olika frågor. Lite mer än 7 av 10 är helt enkelt inte redo att göra det, vilket gör att en av årets stora digitala snackisar får jobba lite i uppförsbacke vad gäller jobbsökarna. Samtidigt blir det intressant att följa hur snabbt den dryga tredjedelen växer i takt med att bottarna blir vanligare. Det är läge att börja utforska bottar för att göra aktiva val i ert employer branding-arbete.

Slutord att tänka på

Det bästa du kan göra när du planerar 2018 års employer branding arbete är att sätta dig i jobbsökarnas skor. Med rapporter som Comprends och många andra blir det lättare. Bäst är att ägan delar av hösten åt att fråga jobbsökare, undersöka och testa olika idéer. Vad gäller huruvida jobbsökare vill använda nya tekniska lösningar eller inte, som t.ex. bottar, är mitt tips att ha en viss skepsis till det man säger sig inte vilja ha. I regel utvecklas våra digitala beteenden mycket snabbare än vad företag hinner anpassa sig. Det gäller även employer branding och rekrytering.

Ett längre inlägg med mina medskick finns på LinkedIn.

Hela rapporten hittar du här.

Lycka till med planeringen!

Comprends Career Report baseras på Webranking, en studie av företags digitala kommunikation som Comprend och Hallvarsson & Halvarsson gjort sedan 1997. 

 

Läs också: Min övertygelse är starkare än någonsin – inlägg om transparens, talespersoner och nästa generations employer branding.