Jobbsökare vet allt mer om arbetsgivarna

jun 23, 2016 | Comprend, Employer branding, HR, Karriärsidor, LinkedIn, Sociala medier, Uncategorized


I jobbsajten CareerBuilder Sveriges senaste studie om jobbsökares vanor att kolla upp arbetsgivare framgår flera utmaningar för HR- och kommunikationschefer. Kanaler som Google, LinkedIn, nya omdömestjänster och en allmänt större öppenhet inför att dela med sig skapar en ny informationsdynamik mellan jobbsökare och arbetsgivare. Jobbsökarna har idag mer information om jobbet, arbetsplatsen, kollegorna, chefen än någonsin tidigare. Här listar jag 5 utmaningar från CareerBuilders resultat och hur dessa kan bli möjligheter i företagens rekrytering och employer branding arbete.

1. Kandidater gör research innan de söker jobb

Det är ett faktum idag och CareerBuilders studie bekräftar bilden; hela 83% av kandidater kollar idag upp arbetsgivare innan de söker jobb. Det betyder en avsevärt annorlunda informationsdynamik än arbetsgivare är vana vid sedan tidigare – kandidaterna vet mycket mer. Det betyder flera saker, bland annat att arbetsgivare behöver jobba på att göra information och innehåll om sig själva mer tillgänglig. Hur lätt hittar man innehåll som beskriver just organisation, dess styrkor och hur det är att arbeta där? Om ni inte är öppna med detta så är det svårt att hitta den. Eller ännu värre, jobbsökare hittar andra saker som det som ni helst vill att de ska hitta.

Vad ni kan göra: Gör en risk-/möjlighetsanalys – vad är det värsta en kandidat kan hitta och hur hanterar ni det? Hur ser det ut idag och vad för innehåll vill ni att en nyfiken kandidat ska hitta om er?

2. Företagens webbplatser viktigaste researchkanalen

Enligt studien anger 93% av jobbsökare att de använder arbetsgivarnas egna webbplatser för att göra sin research. Detta känns igen från Comprends research, där jobbsökarna rankar just företagswebbplatsen högst av alla informationskanaler. Det kanske inte är här man startar men de flesta hamnar här som en stor del av sin research. Samtidigt visar den årliga Webranking-kartläggning av 900 företags webbplatser i Europa och världen att karriärsektionen är en av de sämst presterande sektionerna utifrån jobbsökares krav. Helt ohållbart när kanalen är så viktig för jobbsökare och bevisligen en stor utmaning där även HR- och kommunikationsavdelningarna måste samarbeta. Att karriärsajterna inte presterar är något jag tidigare skrivit om här på bloggen.

Vad ni kan göra: Gör en översyn av karriärsektionen/sajten och vidareutveckla den utifrån både struktur (vilka sidor, hur hittar man), innehåll (format, anslag, mängd), funktion (hur underlättar ni det jobbsökaren vill göra) och användarupplevelse (faktum är att allt är användarupplevelse…). Utgå från att jobbsökaren är en mogen kräsen digital konsument, då tar ni andra val. Här har jag skrivit om några punkter som är betydelsefulla (på engelska).

3. Många kandidater får sämre bild efter research

Givet företagswebbplatsernas betydelse och hur svagt karriärsektionerna står sig är det naturligt att många jobbsökare inte blir övertygade när de besöker webbplatsen. Så många som 1 av 3 kandidater uppger till CareerBuilder att de fått en sämre bild av arbetsgivaren efter att de har gjort sin research. Det är ett bortfall på hela 33%! Det är sannolikt onödigt högt (även om många välkända företag ofta attraherar fel mängd och typ av jobbsökare), inte minst med tanke på alla insatser och investeringar som gjorts för att på olika sätt bearbeta talangmarknaden. Vilket innehåll om er som arbetsplats finns där ute? Vad säger nuvarande och tidigare anställda? Är det bra? Är det rättvisande? Detta måste ni som arbetsgivare ha koll på!

Vad ni kan göra: Se övriga punkter, men framförallt; rensa er webbplats på gammalt innehåll, hårdgranska ert innehåll i alla digitala kanaler så att det lever ert arbetsgivarvarumärke. För även fram medarbetare att berätta er berättelse på alla tänkbara vis – människor vill se och connecta med människor, får man det finns en bra grogrund för äkta engagerande berättelser och det slår det mesta.

4. Sökmotorer och sociala medier allt viktigare

CareerBuilders studie visar också att 65% av kandidater idag googlar intressanta arbetsgivare. 36% kollar in företagen på LinkedIn. 20% googlar även chefens namn. Vi vet att sociala medier och sökmotorer numera är de flesta jobbsökares startpunkt (det är här vi är i vardagen). De flesta har även lärt sig de kan få svar på det mesta, i en värld av till exempel Google och Wikipedia. Vad som finns på startsidan på Google är med andra ord enormt viktigt för de sökta arbetsgivarna. Till skillnad från egna företagskanaler är Google och sociala medier svårare att kontrollera. Nya jobbsökartjänster har dessutom i regel byggt sina tekniska plattformar för att bland annat optimera sin Google ranking.

Vad ni kan göra: Undersök hur ni kan ”ta kontroll” på sökresultaten om er och era chefer på Googles startsida, jobba med bra innehåll som Google gillar och börja utforska de jobb- och karriärtjänster som idag dominerar på Google.

5. Andras omdömen väger tungt

Vi lever i en tidsålder som allt mer definieras av förtroende och en jakt på äkthet. Det mest äkta är personliga relationer och det vi känner mest förtroende för vänner och andra människor. 35% av jobbsökarna i CareerBuilder studien frågar vänner eller bekanta som en del av sin research. Idag gör nya omdömestjänster som amerikanska Glassdoor, tyska Kununu och svenska Careereye det dessutom allt lättare för kandidater att researcha både potentiella arbetsgivare och chefer. Huruvida vi känner människorna vi tar intryck och råd från spelar allt mindre roll, vilket globala studier från Nielsen i flera omgångar har visat. Vad medarbetare och nuvarande medarbetare sprider för bild i sina nätverk väger därför tungt när jobbsökare gör sin research.

Vad ni kan göra: Finns ingen genväg – var en riktigt bra arbetsplats, gör bra saker, bygg en kultur som det är värt att prata om, ta hand om människor, var äkta – då sprider det sig! Utöver det behöver ni göra det enkelt för medarbetare att vara ambassadörer och locka till att vilja vara det.

Det är dags för arbetsgivare att ta kontroll över och proaktivt arbeta med vilken bild som potentiella medarbetare får när de gör sin egen research. Intresset, förmågan och tillgången till verktyg för jobbsökare att göra den researchen kommer bara öka. Bakom varje utmaning som nämnts finns stora möjligheter för de arbetsgivare som aktiverar sig snabbt.

Här kan du läsa mer om CareerBuilders studie.

Mer lästips: Det är dags för arbetsgivarna att själva driva på öppenheten