5 digitala spaningar för rekryteringsbranschen

apr 15, 2016 | Comprend, Digital kommunikation, Employer branding, HR, Karriärsidor, Talangjakt, Talent Management Barometern, Uncategorized


Arbetsmarknaden genomgår just nu sin egen digitala transformation, på alla plan. Det var ett av budskapen när jag i veckan pratade hos en av rekryteringsbranschens större aktörer. Vi var där för att dela vår syn på hur digitaliseringen påverkar arbetsgivares och jobbsökares möjligheter att hitta medarbetare och jobbmöjligheter. I digitaliseringen är rekryteringsbranschen heller inget undantag: storlek och tidigare framgång ger ingen garanti för överlevnad och framgång framåt. Tipsen är att ha en bred och frekvent omvärldsbevakning, att våga och orka testa och experimentera sig fram och sätta jobbsökarnas digitala förväntningar i förarsätet. Här är fem utvalda spaningar från föreläsningen.

Rekryteringsbolag kan lära av bank och försäkring

Bank och försäkring har många likheter med ett rekryteringsbolag. Kunder har tidigare oftast behövt gå någonstans fysiskt för att klara ärendet helt, man har behövt träffa en högst kompetent rådgivare och det finns ett beroendeförhållande. Allt detta har vänts upp och ned med digitaliseringen, där algoritmer väntas sköta allt mer rådgivning framöver. Kinnevikbolaget Betterment är ett av de senaste aktuella exemplen på detta. Vad kan rekryteringsbranschen lära av detta? Mycket om man tittar var trendkurvan tar vägen.

Nya digitala förväntningar förenar jobbsökare

Är man stor aktör inom rekrytering jobbar man oftast med många olika målgrupper. Högutbildade, lågutbildade, unga, gamla, tjänstemän, ingenjörer, ekonomer, chefer, svenskar, nyanlända – och allt här emellan. Många nischade rekryteringsföretag väljer även att fokusera på en eller ett fåtal. När mycket skiljer dessa grupper åt finns det två saker som förenar i stort sett alla: innehavet av en smart mobiltelefon och det nya digitala konsumentbeteendet. Vi konsumerar mer innehåll och digitala tjänster än någonsin, i alla grupper och åldrar. Ska vi hitta lösningar som attraherar och engagerar den breda massan behöver vi börja här, inte strö lite “mobile” och “användarupplevelse” ovanpå.

Digitaliseringen ger småföretag konkurrensmuskler

Tack vare digitaliseringen (och i synnerhet Cloud-services) har små och medelstora företag fått tillgång till samma saker teknik som storbolagen tidigare hade ensamhetsrätt på (pga. kostnaden). Detta bildar ett HELT  annat konkurrenstryck, där företag som tidigare “ägde” talangmarknaden ser betydligt mindre och nyare locka medarbetare på sätt som de tidigare inte kunde. Bra webbplatser, användarvänliga rekryteringssystem, schyssta digitala arbetsverktyg och med en modigare inställning till sociala medier får de ut en bild av företaget på ett effektivt och engagerande sätt. Visst, vi vet från Google, Swedbank och Boston Consulting Group att många SME företag ligger hopplöst efter i digitaliseringen, men den ökade mängden digitala tillväxtbolag som inte fanns för 10 år sedan är starka konkurrenter till de välkända stora arbetsgivarna. Och förutsättningarna för övriga SME företag har aldrig varit bättre. Och det är i detta segment som Sveriges nya jobba skapas. Spännande möjligheter för rekryteringsbranschen.

Att orka bry sig bortom skyltfönstret

En effektiv karriärsektion på företagswebbplatsen ska besvara en kandidats många frågor, engagera med en övertygande berättelse om företaget, OCH den ska konvertera intresserade besökare till att bli jobbsökare. Väldesignade och engagerande webbplatser är viktiga (jag jobbar med dem), men om kandidaten kommer till ett ATS (Application Tracking System, rekryteringssystem) som är från 1998 (eller verkar som det är så) kommer de att förloras. Ovan bild från Qualcomm är ett exempel på detta. Enligt researchföretaget Potentialpark har 45% av unga hoppat av ansökningsprocesser online för att de tappat tålamodet.

Internt systemstöd kan lösa utmaningarna externt

Enligt Talent Management Barometern 2014 har bara 17% av Sveriges företag IT stöd för att hantera sina talent management processer (attrahera, rekrytera, behålla, utveckla, avveckla). Efter mina 10 år i gränslandet mellan HR och kommunikation konstaterar jag att få verkar vara nöjda med det IT stöd man har kring HR. Det betyder onödig frustration och inte minst att mycket onödig tid läggs på sådan som kan digitaliseras och automatiseras (framförallt om man inte har något systemstöd alls). Tänk vad mycket tid man skulle kunna allokera om till arbetet med att attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna om man städade upp arbetet på insidan. Tänk om man frigör 10%. Eller 20%. Eller 50%. Då skulle man kanske vinna kriget om talangerna på riktigt. Värt att fundera på i alla fall, eller hur?

Digitaliseringen påverkar alla delar av arbetsmarknaden och dess funktioner och lösningar. Rekryteringsföretag har oftast en nyckelroll i att attrahera och rekrytera talanger åt sina kunder, och i att utveckla kundernas mognad i frågorna. Nu finns många och enorma möjligheter för rekryteringsbolag att hjälpa kunder när arbetsmarknaden digitaliseras.

På Comprend spenderar jag och flera kollegor en stor del av vår tid med att bevaka vad som sker och jobbar med att hjälpa kunder navigera bland möjligheter, utmaningar och lösningar. Vi undersöker, tänker, designar, bygger och fyller kanaler och lösningar för att attrahera och engagera talanger.

Om du tyckte detta vara intressant, hör av dig på tommie.cau@comprend.com.