Det är höst, det är mörkt och du är ansvarig för att firman attraherar, rekryterar och utvecklar de bästa talangerna för att kunna uppnå det ni vill. Om du är som de flesta andra beslutsfattare samlas du nu kring frågor som vad ni ska göra nästa år, vilka insatser ni ska prioritera, hur mycket budget ni ska allokera till ditt område och hur denna budget ska fördelas. Om du är den personen behöver du kanske också inspiration och vägledning, en möjlighet att samla teamet runt ett nästa steg eller rent av ett business case till chefen?

Sedan flera år rådger och inspirerar jag och mina kollegor kunder kring vad som är nödvändigt och möjligt när man till exempel ska attrahera och engagera talanger. Som jag skrev nyligen har det förhoppningsvis inte gått någon förbi att förutsättningarna för att skapa förtroende, attraktionskraft och engagemang för ett varumärke och en arbetsgivare ser väldigt annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Som konsumenter litar vi allt mindre på företag, vi blockar reklam som aldrig förr och 8 av 10 är passiva jobbsökare. Som 83% av rekryterarna i denna studie konstaterar är det dessutom helt kandidaternas marknad. Bara för att nämna några förutsättningar som påverkar dina kommunikationsval.

Vi har jobbat med flera kunder som har funderat på de här frågorna och på förutsättningarna. Formatet har varierat men här är fyra alternativ som har fungerat väldigt bra och som kanske fungerar även för er.

Inspirationsföreläsningar

Vi håller regelbundet inspirationsföreläsningar för större och mindre grupper, med syfte ge ditt team en energiinjektion, höja kunskapsnivån eller vara stöd i ett specifikt projekt. Exempel på teman vi föreläst om är Jakten på digitala jobbsökare, HR trender i en digital värld, Så lyckas du med din Employee Advocacy, Talangjakt i ett ständigt uppkopplat samhälle. Bara för att nämna några. 

Workshops

En workshop ger oss möjlighet att mer konkret utforska och komma igång. T.ex. kan ni ha bestämt att ni ska ändra ert sätt att kommunicera till talangmarknaden, eller bli betydligt duktigare på mätning och uppföljning (bl.a. genom analytics). I en workshop kan vi blanda inspiration med konkreta övningar för att gå från självransakan och inspiration till prioriterade önskelistor på framtida aktiviteter. Startpunkten för workshops vi har haft har bland annat varit att kunden vill utveckla en ny karriärsajt, öka närvaron på LinkedIn eller ta fram nytt engagerande och interaktivt employer branding innehåll till olika kanaler.

Egen hel/halvdag

En halv eller heldag ger en möjlighet att skapa ett längre event som samlar team eller beslutsfattare runt en djupdykning i ett eller flera ämnen. Här får vi tid att varva gruppövningar och interaktiva moment med inspiration och spaningar. Kanske även ta in externa gäster till scenen. Med detta format har vi bland annat gjort employer branding kick-offer för HR och kommunikationsavdelningar och konferensliknande events på teman som talangkommunikation och digitaliseringen av HR.

Business case till ledningen

Kanske får du allt du pekar på. Mer sannolikt är att du behöver gå med övertygande argument och ett mer eller mindre omfattande business case till chefen eller ledningsgruppen för att få viljan igenom. Ger du rätt argument, bevis, exempel och jämförelser så blir det ofta lättare att få de resurser som krävs för att åstadkomma förflyttningen ni så gärna vill ska ske. Här agerar vi rådgivare till kunder som behöver vår hjälp för att engagera och övertyga beslutsfattare.

2016 är då det händer

Så… kanske du just nu tänker och pratar i termer av ”talangerna måste in, annars klarar vi inte tillväxtmålen”. Kanske pratar du om att vinna i kampen mot viktiga rekryteringskonkurrenter, ligga i framkant i hur ni kommunicerar till talangmarknaden, ta nästa kliv i er employer branding. Kanske vill du att 2016 blir året då ni ska våga mer, ha högre krav, fokusera mer? Kanske, bara kanske, behöver du inspiration, vägledning och hjälp för att ta det där nästa klivet.

Om du känner igen dig, tycker detta verkar intressant och vill bolla vidare, hör av dig till mig på tommie@cau.se.