5 highlights från #truStockholm

sep 23, 2015 | Comprend, Digital kommunikation, Employer branding, Event, HR, Talangjakt, Uncategorized


Den 8 september hade HR ”unconferencen” #truStockholm 5 års jubileum i Sverige. Som jag tidigare skrivit handlar formatet om utbyte och konversation snarare än föredrag och spåren inkluderar allt från ledarskap, datafieringen av HR, digital talangjakt och nya trender inom jobbsök. I år hade jag förmånen att tillsammans med min Comprend kollega Charlotta Lorentz leda ett överfyllt spår om digitala förväntningar hos dagens uppkopplade jobbsökare. Här är några highlights från dagen som jag tycker är värda att ta med sig.

Highlights från #truStockholm

1. Det är så jäkla tråkigt att söka jobb

Detta var första kommentaren på frågan hur vi relaterar till ämnet jobbsök idag, med tillägget att just tråkigheten är det största problemet. Alla höll med. Vi som söker talanger gör det alldeles för tråkigt för kandidaterna. Tänk vad det betyder att vi tycker så. Hur kan vi göra det roligare att söka jobb? Vilka konkurrensfördelar har den som lyckas göra jobbsök roligt?

2. Startpunkten är mobilen och vännerna

Vår startpunkt för jobbsök och lära känna arbetsgivare är vår mobil, det är där vi surfar och söker. Sen litar vi mest på våra vänner så vi frågar och pratar med dem. Om mobilen och vännerna är de viktigaste startpunkterna för jobbsök (och därmed rekrytering), hur kan arbetsgivare bättre möta det? Från mitt jobb på Comprend vet jag att många arbetsgivare inte har webbplatser som fungerar i mobilen. Många företag är inte heller i mobilvänliga kanaler så som sociala medier för att jaga talanger. Här finns det att göra.

3. Det måste ”svänga lite om kjolen”

Arbetsgivare måste bli bättre på att få ut känslan av hur det är att jobba där. Som kandidater vill vi ha mer genuinitet och känsla och arbetsgivare måste plocka bort det stela och tråkiga och se till att det ”svänger lite mer om kjolen” när vi som jobbsökare kollar in de. Jag gillar det uttrycket. Svänger det om din arbetsplats? Om det gör det, får man den uppfattningen av er kommunikation?

4. Cheferna har inte koll!

Denna är intressant. En stor utmaning inom rekrytering menar många är att chefer med dålig omvärldsbevakning och koll på rekryteringsmarknaden skriver annonser, väljer kanaler och skickar ut de lediga tjänsterna till de eftertraktade jobbsökarna. Utan att veta hur bolaget och rollen står sig i konkurrensen, hur tonaliteten bör vara för att nå igenom eller i vilka kanaler som deras målgrupper faktiskt är. Cheferna borde göra praktik i verkligheten, alternativt göra HR till en tydligare partner i frågan.

5. För guds skull – mät!

Endast en handfull händer i ett överfyllt rum åkte upp på frågan hur många som mäter sina kanaler och är väl insatta i exempelvis Google Analytics. Om du jobbar med rekrytering och talangjakt och bara får göra EN förändring skulle jag säga att detta är den. Det ger dig möjligheten att lära känna din målgrupp och dina kommunikationsinsatser bättre och skräddarsy din kommunikation utifrån vad som ger effekt. Mätning ger även bevis för att olika extra insatser behövs eller inte. Det påverkar alltså hur mycket budget du kan få, vilket påverkar förmågan att lyckas med ditt uppdrag. Mät först, sen investera. Du skulle bli förvånad om du visste hur mycket som går att mäta idag.

Tre extra spaningar från tru

Bill Boorman, organisatör av tru globalt, gav även några spaningar i slutet på dagen, där jag valt ut dessa tre pga deras framtida betydelse:

1. Jobbsök – Tiden då kandidaterna sökte sig till jobben är förbi, nu växer nya tjänster och ”digitala infrastrukturer” fram som ser till att jobben kommer till kandidaterna istället.

2. Relationer – ”Retention of relationships” och att mäta och följa sina relationer blir viktigare i den s.k. giggekonomin. Vi kommer inte jobba för ett företag i 20 år men vi kommer säkert jobba där 20 gånger.

3. Mångfald – i en tid då alla är överens om att de flesta organistaioner behöver mer mångfald växer detta till en av de stora frågorna inom employer branding och rekrytering. Hur hitta och attraherar vi mångfald, hur säkrar vi att rekryteringsprocesser klarar mångfald?

Personligen gillar jag Bills spaning nr två. Den har enormt effekt på hur vi behöver tänka och agera, både som arbetstagare och arbetsgivare.

Det finns fler som har summerat sina highlights och insikter från dagen, bland annat Cruitway som skrivit fyra insikter från #trustockholm.

Om du också var där – vilka blev dina spaningar och medskick? Kommentera gärna!

PS. Tack också till Emilie Goldensohn på Grant Thornton för bild!