3 fördelar med aktiv digital närvaro

mar 10, 2015 | Digital kommunikation, Personal branding, Sociala medier, Varumärke


Del 2 av 3: Som vi konstaterade i del 1 betyder den alltmer digitala världen att arbetsgivare tjänar på att anställda är aktiva på digitala och sociala medier. Samtidigt som arbetsgivare behöver förstå skälen till att uppmuntra en aktivare närvaro undrar många av oss fortfarande: varför ska jag då lägga tid på att vara aktiv på LinkedIn, Twitter eller blogga? Och varför ska jag ställa upp att vara talesperson för företaget?

Här listar jag tre skäl som de flesta nog kan relatera till. Vad som passar för dig är inte givet, men skälen är värda att fundera över.

Fördelarna för en aktiv digital närvaro kan liknas vid en pyramid (som vi känner igen från t.ex. drivkrafter och varumärkeslöften) och jag vågar påstå att det kan appliceras på nästan vem som helst.

Nivå 1: Praktiskt (funktionell fördel)

Kalla det smarthet, lathet eller varför inte produktivitet. Att vara aktiv och synlig i digitala och sociala medier gör att du lättare kan hitta och kontakta personer tack vare att trösklarna ofta är lägre än att ringa växeln och vara samtal 50 den dagen. I Sime HR Summit har jag t.ex. fått kontakt med flera fantastiska HR chefer via LinkedIn för att bjuda in dessa antingen till scenen eller som deltagare till våra slutna events. När jag ska träffa en ny person tar jag också ofta för vana att kolla deras LinkedIn profiler och om de finns på twitter, för att kunna läsa in mig på personen i fråga. Detsamma gäller om du vill göra dig själv tillgänglig och lätt att bli hittad av andra. Bättre att andra hittar dig än att du måste hitta andra, eller hur? Praktiskt vill jag själv även göra det lättare att få förfrågningar och hitta möjligheter. T.ex. hade jag aldrig pratat med eller träffat Paulina Modlitba Söderlund när hon frågade om jag ville gästföreläsare i hennes kurs på Hyper Island i december, vi hade bara följts åt och haft kontakt via Twitter. Min närvaro kan också göra det lättare att locka jobbsökare till Comprend eftersom det är mer avväpnande att ta kontakt i sociala medier. Jag vet minst en kollega hos oss som fick jobb genom att processen startade på just Twitter.

Nivå 2: Känns bra (emotionell fördel)

Hur känns det när du är har en aktiv närvaro i sociala och digitala medier och uppnår ovanstående? För mig ger det en bra känsla. Ska man sätta ord på den handlar det dels om att jag känner mig behövd när ett nätverk av personer vill ta del av det jag erbjuder och när folk hör av sig. Jag känner mig också inbjuden till andra spännande personers sfär, utvald. Genom personerna jag följer och interagerar med får jag också en bra överblick i de ämnen som är relevanta för mig, vilket skapar en känsla av ”koll”. Detta skapar i sig en känsla av trygghet. Dels av att det finns ett behov av det jag erbjuder och dels en trygghet i att jag missar färre möjligheter.

Nivå 3: Säger något om dig (självuttryckande fördel)

Den tredje fördelen är den självuttryckande – att det säger något om dig i andras ögon att du är aktiv på sociala och digitala medier. Vilken typ av person vill du vara och uppfattas som? Vilka associationer skapar din närvaro och vilken trovärdighet ger i sig detta? Är du t.ex. journalist och inte finns i sociala medier skickar det en signal. Är du politiker eller kommunikationsdirektör likaså. Är du frisör och inte syns aktivt på sociala medier säger det kanske mindre om dig än om du är politiker. Men omvänt, tänk vad mycket det säger om dig ifall du är en frisör som just är väldigt aktiv på sociala medier. Det särskiljer dig och ger en plattform mot andra konkurrenter. I min profession har min digitala närvaro dels en bekräftande effekt – det är viktigt att jag förstår och lever som jag lär (jag jobbar med digital kommunikation). Dels säger det också något om min passion för att utmana, inspirera och dela med mig av min kunskap. Vilket är viktigt för mig att förmedla, eftersom det säger mycket om hur jag är som konsult i relation till mina kunder.

Vad skulle dina skäl vara? Olika personer lägger olika vikt på de här fördelarna. Det är däremot farligt att tänka för mycket profession och bransch när man bestämmer sig. Du kan vara väldigt socialt digitalt aktiv även om du t.ex. arbetar i en konservativ bransch där det är mer ”verka utan att synas”. Tänk hur mycket du skulle särskilja dig från alla andra i branschen!

Att vara talesperson för ditt företag kan handla om precis samma fördelar som jag nämnt ovan. Fundera vad det kan betyda för dig.

För dig som är chef och arbetsgivare är det viktigt att fundera kring de här drivkrafterna och fördelarna när du ska uppmuntra dina medarbetare att bli aktivare i sociala medier. Vi har ju konstaterat att du tjänar mycket på om dem är det. Så, fundera, uppmuntra och sen kör.

Heja!

Mer lästips: Tre skäl att uppmuntra sociala medier