5 tips till alla på Women In Tech 2015

mar 6, 2015 | Digital kommunikation, Employer branding, Karriärsidor, Talangjakt


När Women in Tech 2015 idag går av stapeln deltar 600 personer och en stor mängd framåtlutade, proaktiva och oroade IT och teknikföretag. Syftet är att inspirera fler kvinnor att arbeta i media- och teknikyrken. Samtidigt som näringslivets samverkan i satsningar som WIT är ett tydligt tecken på att allt fler företag prioriterar mångfald och jämställdhet är det legitimt att fråga sig hur företagen själva visar upp och kommunicerar sin mångfald och jämställdhet. Färska kartläggningar visar på brister i just detta, något som skadar bilden dagens digitala talanger får genom ett par snabba musklick.

Till alla företagsledare, riskkapitalister eller branschföreträdare i dagens publik ger jag här 5 tips på saker att se över och tänka på när ni fortsätter arbetet efter idag.

1. Cheferna: Hur ser toppskiktet i företaget ut? Hur många män/kvinnor och svenskar/icke svenskar har ni och lyfter ni fram i er kommunikation? Som veckans rapport från stiftelsen Allbright poängterar är det en av förutsättningarna som avgör hur trovärdiga ni är när ni pratar jämställdhet och mångfald. Om ni i nuläget inte har hög mångfald och jämställdhet i toppskiktet, hur kan ni berätta om arbetet som pågår för att förbättra det? Se tips 3.

2. Medarbetarinformationen: Lägger ni ut information om hur jämställdheten och mångfalden ser ut internt på företaget på we webbplats? En kartläggning från oss på Comprend visar att de flesta jobbsökare vill ha mer transparent information om medarbetardata med hänsyn till just ålder, kön och etnicitet. För fördjupning i detta, läs mitt senaste blogginlägg Företag: våga visa er mångfald.

3. Mångfaldsarbetet: Se över hur ni kommunicerar ert mångfaldsarbete på er webbplats. De flesta jobbsökare vill ha mer transparent information om det mångfaldsarbete ni gör. Även många av de företag som är med i olika mångfaldsinitiativ faller allt som oftast på denna punkt och det skadar trovärdigheten.

4. Bildspråket: Kolla igenom bildspråket på era webbplatser och i synnerhet era karriärsidor – är det mest bilder på vita män får ni ett onödigt trovärdighetsproblem.

5. Talespersonerna: Undersök vilka som är företagets egna talespersoner i olika frågor – är det mest vita män bidrar det ytterligare till att cementera bilden av att ni är ett företag som i verkligheten inte har mångfald, oavsett vilka initiativ ni är aktiva inom.

Fem snabba tips på poänger som är synd att missa när man vill vara en magnet för alla talanggrupper.

Lycka till!

PS. För dig som inte deltar på konferensen går det att följa samtalen på #wit2015 på Twitter och på Viaplay Sverige mellan 13.00-18.00.