4 HR trender som framgångsrika företag har koll på

mar 18, 2014 | Uncategorized

De flesta skulle hålla med om att de gärna jobbar för en framgångsrik organisation. Vem vill inte läsa om sin egen organisation när tidningarna listar framgångssagorna? Eftersom vad som krävs för att bli framgångsrik ändras över tid kan det vara värt att belysa dagsläget. De flesta är överens om att vi just nu lever i en tid som definieras av kunskap och kreativitet, där talangen står i centrum för organisationers långsiktiga ekonomiska värdeskapande och konkurrenskraft. 70% av världens VDar är överens om detta enligt en studie från IBM. Faktorerna för att vara framgångsrik i den digitala tidsåldern handlar alltså om att kunna attrahera, utveckla och leda de bästa talangerna. Om det stämmer borde det väl vara där som vi ska lägga vår energi för omvärldsbevakning, analys och strategi? Alltså på HR, talangutveckling och ledarskap.

De senaste veckorna har jag skrivit om fyra starka HR trender som jag ser 2014 och som allt fler organisationer verkar ta till sig för att ligga i framkant. Här sammanfattar jag de viktigaste spaningarna. Bygg gärna på själv med kommenterar och dela med andra. För vi behöver fler framgångsrika företag!

1. Jakten på entreprenörerna

I det största paradigmskiftet sen övergången från jordbruk till industri har kunskap och kreativitet blivit kärnan i vår produktion och förädling. I det kreativa samhället blir kriget om idéerna allt mer påtagligt och jakten på idéskaparna, innovatörerna och entreprenörerna allt intensivare. När allt går snabbare är det helt enkelt en fördel om en idé är bra, för en dålig tar mycket mer kraft och energi att genomföra. Det är de högre kraven på allt snabbare produktutveckling och större innovationskraft som leder många företag till att locka fler entreprenörer. Dessa attraheras också typiskt av andra saker och ställer nya krav. Som att få frihet att agera utanför befintliga immunsystemet av kontroll och regler. Storföretagen MTG, Eniro, Google och Telenor är bara några exempel som tar till nya grepp för att möta detta (MTG har t.ex. skapat MTGx, en intern digital accelerator full av intra- och entreprenörer). Dessa företag har förstått att i den digitala tidsåldern måste talangjägarna (HR och chefer) älska entreprenörerna och hitta nya sätt att attrahera, rekrytera och behålla dem. Richard Branson på Virgin har gått steget längre och utropat 2014 till Entreprenörernas År.

2. Fokuset på varför

I takt med att innebörden av ett jobb gått från överlevnad till identitet bryr sig de yngre generationerna (och allt fler i de äldre) mindre och mindre om vad och hur företag gör saker, utan om varför. Passar det in på mina egna drivkrafter tänker talangerna när de i allt högre utsträckning väljer arbetsgivare för deras värderingar, rykte, moral och syfte. Ett tydligt purpose (syfte/mission) börjar skilja organisationerna i framkant mot de som skvalpar i bakvattnet. I denna nya världsordning har yngre och mindre företag fått pennan till talangkartan och de tvekar inte att rita om den. Med bra svar på frågan om varför och ett löfte om att vara med i en ”movement” har dessa organisationer ofta ett starkt vapen för att locka topptalangerna. Framgångsrika företag, ledare och HR chefer måste driva frågan om Varför hårdare än någonsin 2014. Vilken movement blir man en del av på ditt företag?

3. HR blir science
HR har under decennier kämpat för att bevisa sitt värdebidrag. Med teknikutvecklingen är detta på väg att ändras dramatiskt och HR kan gå från ”fluff” till science. Framtidens HR är teknikdriven och istället för administration är det nu kunskapen om människan och dess kapacitet som driver utvecklingen. Med ökade möjligheter att kombinera beteendevetenskap och digital teknik kan vi bättre förutse och driva beteenden. Vilket driver resultat, det alla vill hitta formeln för att åstadkomma. Att det vattnas i munnen på CFOn kan HR chefen och företaget tacka bl.a. utvecklingen inom big data, sociala digitala verktyg och mobilteknologin. Kombinerat har tekniken på relativt kort tid blivit den stora möjliggöraren för att HR direktören kan klättra i företagens näringskedja. Om man vill och vågar det vill säga. Snacket på stan är att en förkrossande majoritet fortfarande likställer teknikmöjligheterna med skräcken att göra en Svensk klassiker – måste jag verkligen, jag tar det nästa år, eller nästa. I framgångsrika företag älskar däremot HR chefen både människor och teknik. Vad älskar din HR chef?

4. ”Kontorets” comeback
I en era av nya generationer med nya krav, en tsunami av nya digitala hjälpmedel för ”jobba var du vill” livet  och ökade krav på produktiv kreativitet har många flytt de traditionella kontoren. Bara det faktum att vi idag kan bygga ett helt företag utan att ha en enda gemensam fysisk plats säger en del. Samtidigt skapar de ökade kraven på kreativitet, innovation och produktutveckling ett större behov av samverkan. I en digital värld ökar även behovet, tro det eller ej, av att träffas. Vi är mer kreativa med andra. Vilket lett till en revolution på kontoret med kaféer och samlingsplatser, aktivitetsbaserade arbetsytor och en miljö som maximerar kreativitet och utbyte som ny norm. Men håll i hatten, förändringen är monumental för de flesta och utan ett omfattande arbete lär man hamna i någon av flera fallgropar. Hos de som lyckats däremot återvänder fler medarbetare till kontoret och en mängd positiva effekter uppnås. I framgångsrika företag lyckas man få det bästa av två världar, alla får möjlighet till samtidens flexibilitet samtidigt som ”kontoret” gör en rejäl comeback.

Vad är dina tankar, vilken är den mest intressanta trenden för dig? Bygg gärna på själv med kommenterar och dela med andra. Vi behöver fler framgångsrika företag!

Läs mer om trenderna här:

HR trend 1: Jakten på entreprenörerna

HR trend 2: Fokuset på varför

HR trend 3: HR blir science

HR trend 4: Kontorets comeback