HR trend 1: Jakten på entreprenörerna

feb 6, 2014 | Entreprenörskap, HR, Talangjakt

Många av de främsta experterna i världen är rörande eniga om att vi är inne i det största paradigmskiftet sedan jordbrukssamhället övergick i industrisamhället. Regeringschefer, företagsledare och HR direktörer lika konstaterar att den snabba digitala utvecklingen ställer helt nya krav på hur vi driver våra verksamheter, hur vi organiserar oss, vilket arbete som ska genomföras och även – vilka människor som ska genomföra det. Inte så konstigt, vi har ju gått från att definieras av grödor till löpande band till kunskap och nu växer en ny era fram där kreativitet och innovation sätts i centrum. I detta kreativa kunskapssamhälle blir kriget om idéerna allt hårdare och därmed jakten på idéskaparna, innovatörerna och entreprenörerna allt intensivare.

Jakten på entreprenörerna blir den första HR trenden som jag vill lyfta fram för 2014. Jag menar att vi är inne i en jakt på entreprenörskap som för lång tid kommer att definiera våra verksamheter, vårt arbete och vilka talanger som behövs i denna nya era.

Nya topptalangerna

Det betyder att gårdagens topptalang inte nödvändigtvis är framtidens. Med allt högre krav på snabbare produktutveckling, mer innovationskraft och en jakt efter nya affärer och lösningar utanför den befintlig kärnverksamhet (inte osällan med digital koppling) vill allt fler företag blir mer entreprenöriella och locka fler entreprenörer. Individer som får frihet att tänka och agera strax eller långt utanför tidigare satta ramar, utanför det befintliga immunsystemet av kontroll, regler och sedvanliga KPIer. I gengäld får de helt andra krav på sig att tänka stort, agera snabbt och bygga nytt under mer eller mindre extrem osäkerhet (därmed bitvis mindre sömn).

Tvingas till nya grepp  

Talanger med stora entreprenöriella ådror attraheras däremot typiskt av andra saker, något som ställer nya krav på talangjägarna. Många lockas ofta mer till s.k. startups och unga tillväxtföretag för att de där får ett annat utrymme att göra och bidra till ovanstående. Arbetsgivare tar därför till helt nya grepp för att fostra entreprenörskapet och locka till sig fler entreprenörer. Bara några exempel är:

  • Sökföretaget Eniro gör partnerskap med start-up hubben SUP46 i Stockholm för att få entreprenörernas energi och hitta samarbetsformer.
  • Branschkollegan Google bygger Google Campus på flera ställen i världen, där entreprenörer och startups trängs sida vid sida med Google kollegor.
  • Mediabolaget MTG tar en mer integrerande inställning med sin satsning MTGx, en digital accelerator inom MTG koncernen dit de bästa entreprenörerna och talangerna blandas med det uttryckliga syftet att jobba nära med övriga divisioner. Rikard Steiber, som lockades över från Google i Silicon Valley (världens hittills främsta digitala mecka) för ett år sedan, har anställt 100 personer på mindre än ett år.
  • Telekombolaget Telenor har ett separat innovationsbolag dit man bara rekryterar in externa personer som får närmast total frihet att utveckla nya affärer.
  • Mediabolaget Schibsted har sedan väldigt länge en tydlig strategi att vara portföljägare och köper frekvent entreprenörsbolag som de kan lägga bredvid alla övriga bolag i gruppen och tillsammans med drakarna SvD, Aftonbladet mfl. skapa värde till entreprenörerna.
  • Internetfenomenet Facebook har liksom Yahoo under flera år varit en av de mest aggressiva bolagsköparna i Silicon Valley i syfte att i andra hand få tag på nya produkter och affärer och i allra första hand – rekrytera talanger. Fenomenet kallas Acqui-Hires och börjar bli utbrett även i Sverige.

Ska minska byråkratin

I slutändan handlar det nog om en jakt på ett nytt DNA.Där entreprenörskapet ska ersätta (eller i vilket fall minska) byråkratin när många arbetsgivare börjar ifrågasätta hur man styr sina organisationer och vilken frihet man ger sina anställda. Behovet av att väcka entreprenöriella talanger i alla anställda ökar när verksamheten ska hinna utvecklas och anpassa sig. Likt i de små bolagen behöver entreprenörskapet bli en del av storbolagens DNA. Eniro vill bli som ett start-up skrev någon, en ambition som fler lär dela framöver.

Lika stark som storbolagens entreprenöriella ambitioner är, lika stark är rädslan hos starka snabbväxande bolag som t.ex. Spotify, Zappos och Klarna att bli just tvärtom – ett stort bolag med för mycket byråkrati, politik och för låg riskaptit. Som ett led i att undvika detta tog framgångssagan Zappos t.ex. nyligen bort samtliga chefer ur organisationshierarkin. Juryn är sannolikt fortfarande ute om detta initiativ, men bara ATT VÅGA testa och återuppfinna sig själva till den grad Zappos gör är värt en stor entreprenöriell high five.

Slutsatsen? Att framgångsrika företag måste börja älska entreprenörerna och hitta nya sätt att attrahera och behålla dem. Jakten på talanger under 2014 kommer fortsätta definieras mer och mer som jakten på entreprenörerna och entreprenörskapet.

Kanske är det dags för fler företagsledare att göra som Richard Branson, yttersta chefen för Virgin Group med över 65 000 anställda. Han har utnämnt 2014 till entreprenörernas år.

PS. Missa inte ”HR trend 2: Fokuset på varför” och ”HR trend 3: HR blir science” här på bloggen.