Några tankar om Lundsberg och varumärket

aug 29, 2013 | Uncategorized

 

Låt oss göra en sak klart från början. Ett varumärke byggs av det du gör och inte av det du säger att du gör.

Därför tar det lång tid att bygga ett starkt varumärke. Och lång tid att ändra det. Eftersom du behöver ändra vad du gör och hur du gör det för att du ska kunna ändra varumärket. I en stor organisation behöver toppledarna gå först, sen mellanledarna och sen medarbetarna. Sen kan man förmå kunderna (eller eleverna för den delen) att förändras. T.ex. att vissa slutar använda dina produkter i ett visst sammanhang eller att man helt slutar vara kund (eller börjar).

Denna kedja är mer uppenbar och genomskådlig idag. Allt syns och hörs. Detta är anledningen till att hela varumärket (läs: hela affären) står och faller med organisationens kultur. Attityder och beteenden som visar vad men inte minst hur man gör saker just här.

  • Ska varumärket vara innovation kan inte kulturen vara bakåtsträvande.
  • Ska varumärket vara service kan inte kulturen vara monopolistisk och långsam.
  • Ska varumärket bli fritt från gamla associationer kan inte kulturen fortsätta leva dem.

Så när ett varumärke inte förflyttas så beror det i slutändan på att kulturen inte gjort det. Inte bland toppledarna, inte bland mellanledarna och inte bland medarbetarna.

Så när varumärket inte förflyttas med tillräcklig kraft undrar man ju: vill man verkligen? Förflytta varumärket. Affären. Ändra på sig.

I fallet Lundsberg finns det utan tvekan många aspekter av både varumärket, kulturen och affären som man kan och bör hålla och respektera högt. Orimligt vore annat.

Lyckas Lundsberg däremot inte förflytta kulturen på de nu aktuella punkterna riskerar man att behöva ansluta dig till ledet av klassiska, fina, anrika och respekterade varumärken som inte hunnit följa med i tiden och till slut blivit irrelevanta. Alltid ett plågsamt och tråkigt öde.

Ur flera perspektiv var det därför klokt av styrelsen att entlediga rektor och ställa sina platser till förfogande. Troligen även det enda reella alternativet. Att inte göra det hade varit en fight som varit svår att vinna. Det är en tydlig markering och sådana brukar vara vad som behövs när man ska förflytta varumärken och kulturer. För att visa att man menar allvar och verkligen vill. Och det börjar som sagt högst upp.

Inte minst efter igår får jag ändå känslan av att styrelsen menar allvar och vill. Nu börjar ett hårt arbete, med att göra. Något som i slutändan är positivt och avgörande för både kulturen, varumärket och hela Lundsbergs existens.