3 nyttiga om digital talangkommunikation

3 nyttiga om digital talangkommunikation

Talangjakten blir allt mer digital och det är en utveckling som många gillar, bland annat vi på Comprend. På vår blogg har vi under sommaren t.ex. skrivit om vår Webranking Spotlight rapport om jobbsökare och jag har diskuterat aktuella drivkrafter för att attrahera...
Vad gör en kommunikationskonsult i 90 dagar?

Vad gör en kommunikationskonsult i 90 dagar?

Pitcher, demokratiprojekt och ”Onboarding on the run”. Ja vad hinner egentligen hända på 90 dagar på en digitalbyrå som KW Digital? Säg så här, kommer man in på en byrå med nyförvärvad energi, toppat självförtroende och spetsade visioner, lagom till...
Digitala drivkrafter för att attrahera talanger

Digitala drivkrafter för att attrahera talanger

I KW Digital’s senaste nyhetsbrev kommenterar jag utvecklingen och utmaningarna med att attrahera talanger i en alltmer digital värld. Vi pratar bl.a. om behovet av att kunna zooma in och ut och om nya digitala beteendemönster hos målgruppen. Men också om varför...