Den bästa copywritern använder inga ord

Den bästa copywritern använder inga ord

Man får vara bra blind om man har undgått utvecklingen. För alla som jobbar med kommunikation har det blivit ett oundvikligt faktum. Nämligen att allt måste sägas enklare, snabbare och kortare för att målgruppen ska höra och engageras av budskapet. ”En bild...