Så kan VD navigera i framtidens arbetsliv

Så kan VD navigera i framtidens arbetsliv

I januari stod framtidens arbetsliv på agendan när VDar och styrelseproffs från Michaël Berglund Interim Effect och Dmatch nätverk samlades. Syftet var att utforska hur vd:ar och ägare kan anpassa sig till det nya arbetslivet och se kontoret som en intäkt snarare än...
5 scenarier för framtidens kontor

5 scenarier för framtidens kontor

Kontoren uppkom på 1800-talet för att samla papper, och människorna som jobbar med papper. Idag jobbar vi på nya sätt och samlas av andra skäl. För att hjälpa företag i det paradigmskifte som pandemin accelererat har jag och Karolin Forsling startat Future Work Labs...